Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Styleguide

Layout

Et godt layout er harmonisk, ensartet, logisk opbygget og understøtter brugerens handlinger. Det er således både behageligt for øjet og let for brugeren at anvende.

Grundlæggende struktur

En selvbetjeningsløsning er delt op i tre overordnede områder:

  • Header
  • Indhold
  • Footer

Viser headeren i designsystemet

Headeren identificerer portal, ansvarlig myndighed og den bruger, der er logget ind med NemLog-in. Headeren fungerer også til navigation og overordnet styring af selvbetjeningsløsningen. Se header-komponenten.

Indhold

Viser opbygningen af en side i designsystemet

Det specifikke indhold i selvbetjeningsløsningerne kan variere. Følg designsystemets layoutprincipper, når du designer din sides indhold.

Footer

Viser footeren i designsystemet

Footeren fungerer som sidens afslutning og indeholder altid ansvarlig myndighed, tilgængelighedserklæring og cookieoplysning. Det er op til den enkelte myndighed at vælge en footer, som passer til den mængde indhold, der er rigtig for den konkrete selvbetjeningsløsning. Se footer-komponenten.

Layoutprincipper

Designsystemets layoutprincipper er udarbejdet med henblik på at gøre den enkelte sides opbygning overskuelig for brugeren. Principperne retter sig særligt mod selvbetjeningsløsninger til lavfrekvente og ikke-professionelle brugere.

Gør det let at skimme indholdet

Lad fx overskrifter, labels, brødtekst, inputfelter og primærknap flugte til venstre ned ad siden, så øjets flugt primært foregår i en bevægelse op og ned ad siden (i én kolonne). Placer så vidt som muligt det vigtigste indhold øverst.

Grafisk visning af en side som er let at skimme

Gør løsningen let og luftigt

Dvs. gør god brug af “luft” (white space). Det gør sidens indhold lettere at overskue og forstå.

Eksempel på brug af luft omkring elementer

Vis hvad der hænger sammen med hvad

Skab fx klare gestalter: Placer elementer, der hører sammen, tættere på hinanden, og adskil/fjern elementer, der ikke hører sammen, fra hinanden.

Eksempel på gruppering af elementer

Del indholdet op i små bidder

Gør layoutet overskueligt ved at dele løsningen eller siden op i mindre bidder. Fx et spørgsmål pr. side i en trinbaseret løsning. Brug overskrifter, underoverskrifter og lister til at skabe overskuelighed på teksttunge sider.

Eksempel på gruppering af indhold i små bidder

Brug et responsivt grid

Brug et grid-system til fx til at styre dit layout. Grid skaber struktur i informationer. Responsivt grid tilpasser sig desuden skærmformatet.

Grid’et i designsystemet

Eksempler på selvbetjeningsløsninger

Eksempler på templates

Eksempel på side med gridsystem