Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Fællesskab

Release notes

Nedenfor vises release notes — en opsummering af bug fixes, nye features og andre opdateringer.

Har du et nyt forslag til en feature eller et bug fix? Så må du meget gerne oprette et issue på Github

Versionering

Designsystemets måde at versionere på er inspireret af semantisk versionering. Versionsnummeret indikerer, hvilken type rettelse, der er tale om.

Versionsnummeret skrives altid x.y.z (fx 2.1.3) og skal læses MAJOR (x), MINOR (y), PATCH (z)

 • MAJOR: Ændringer i kode og/eller design, der ikke er bagud-kompatible - som fx erstatning eller sletning af komponenter eller ændringer i kode og/eller design, der medfører bagudrettede tilpasninger ved opdatering til den pågældende version.
 • MINOR: Tilføjelser, ændringer og ny funktionalitet, der er bagud-kompatible.
 • PATCH: bagud-kompatible fejlrettelser (bug fixes).

Release proces

Designsystemet er “levende” og skal holdes á jour, hvorfor langt de fleste bagud-kompatible ændringer og tilføjelser vil ske løbende. Fejlrettelser vil ske hurtigst muligt. Ikke bagud-kompatible ændringer vil samles op og blive releaset med lavere frekvens.

Tidligere versioner af dokumentationen

Har du brug for at se en version af dokumentationen på designsystem.dk, som stemmer overens med en tidligere release, så er du velkommen til at oprette en sag på Github eller skrive til FDS teamet på FDS@erst.dk.

Version 8.2.1

03-01-2023
 • Tilføjet klassen full-width-image, der kan bruges til billeder anvendt som links.
 • Rettet fejl i modaler, hvor baggrunden kunne blive dækket helt af modalen på især mindre skærme.
 • Opdateret licensinformation og tilføjet licensfilen til zip-filen i GitHub.

Version 8.2.0

17-10-2022
 • New Tilføjet mulighed for at ændre sprog i komponenterne accordions, tabeller med valgbare rækker, karakterbegrænsning og datovælger.
 • Change Ændret aria-attributter for toastbeskeder, da beskederne ikke blev læst højt af skærmlæsere. De nye aria-attributter skal sættes på henholdsvis toast-containeren og toastbeskederne.
 • Change Ændret placeringen af toastbeskeder, så de nu vises øverst på både store og små skærme. Hvis der vises flere beskeder ad gangen, anbefales det at lade den nyeste stå øverst.
 • Tilføjet cursor:pointer til toastbeskeders luk-knap.
 • Opdateret dropdown-komponentens background-image, så det sættes ved hjælp af ikonet expand-more.
 • Ændret stylingen på responsive trinindikatorers top- og bund-kanter, så de ikke længere forsvinder på mindre skærme.
 • Rettet en mindre fejl, hvor tooltip-pilen kunne pege væk fra elementet.

Version 8.1.0

28-09-2022
 • New Ny komponent: Tilbage til toppen
 • New Ny variant: Karakterbegræsning er tilføjet til inputfelter og tekstområder
 • Tilføjet manglende padding i venstre side af overflow-menupunkter i headerens række 3
 • Rettet fejl hvor skip-links ikke blev vist, når der var zoomet ca. 400% ind i browseren
 • Fjernet text-transform:uppercase på subheading, der ved en fejl var blevet genintroduceret efter version 7.5.3
 • Change Negativ letter-spacing er fjernet fra al tekst - vær opmærksom på, at brødtekster og titler kan fylde mere end tidligere
 • Change Begge knapper i cookiemeddelelse har nu typen sekundærknapper
 • Flere macroer har fået mindre ændringer, for eksempel fejlrettelser (dropdowns og tekstområder) eller tilføjelse af (valgfri) properties
 • Change Dokumentationens eksempler på selvbetjeningsløsninger og templates er opdateret og gjort generiske. Derudover er der foretaget flere mindre rettelser, heriblandt er formularer flyttet ind under patterns, ‘sidenavigation’ er omdøbt til ‘venstremenu’, ‘felter’ er omdøbt til ‘inputfelter’, ‘notifikation’ er omdøbt til ‘toastbesked’, ‘skip-link’ er omdøbt til ‘gå til sidens indhold’ og ‘spinner’ er omdøbt til ‘loading spinner’. De nye navne har udelukkende betydning for, hvor på sitet der kan findes dokumentation og koden er derfor uændret.

Version 8.0.1

16-06-2022
 • Rettet aria-labels i datovælgerens tilbage/frem-knapper. For mere info, se issue #180 på Github.
 • Tilføjet chevron-double-left og chevron-double-right til ikoner, der manglede efter version 8.0.0. For mere info, se issue #177 på Github.
 • Opdateret ikonet arrow-left, der viste det forkerte ikon, når man indsatte det ved hjælp af klassen.
 • Opdateret ikonerne sort-default og sort-table-none, så de også kan bruges som klasse.
 • Opdateret ikonerne sort-ascending, sort-default, sort-descending, sort-table-ascending, sort-table-descending og sort-table-none, så det er muligt at ændre farve på disse, når man anvender ikonsamlingen.

Version 8.0.0

17-05-2022

Version 7.5.3

03-12-2021
 • Fjernet text-transform:uppercase på subheading, så skærmlæsere læser teksten frem for at stave

Version 7.5.2

25-11-2021
 • Gjort det muligt at markere tekst i knapper for support af hjælpeværktøjer som Adgang for alle.

Version 7.5.1

18-11-2021
 • Fikset fejl med placering af årstal i datovælger i mobilvisning.
 • Rettet fejl i datovælgeren der gjorde, at den første dag i måneden ikke blev vist, når den var en søndag.
 • Tillader nu dato i datovælgeren fra start.

Version 7.5.0

29-09-2021

Version 7.4.0

02-06-2021

Version 7.3.0

23-04-2021

Version 7.2.0

11-02-2021

Version 7.1.1

28-10-2020

Version 7.1.0

Version 7.0.0

18-08-2020
 • Breaking change Opdateret fonten IBM Plex Sans til version 5.0.0 Hvis man preloader fonten - hvilket anbefales - så bør man tjekke om stien til fonten skal ændres, da mappestrukturen under fonts er ændret i dkfds
 • Breaking change Ændret attributter på tjekboks med collapse funktion, så HTML nu er valid.
 • Tilføjet ny modal komponent
 • Fikset fejl med fokus i header i Firefox
 • Tilføjet maks. bredde på tooltip
 • Fjernet dokumentation for brug af dkfds-plugins, da det fremover ikke vil blive vedligeholdt Se mere under Plugins i Kode sektionen
 • Fikset fejl, hvor valgt radioknap ikke blev vist ved print i Internet Explorer og Edge For mere info, se issue #112 på Github.

Version 6.1.1

19-05-2020
 • Ændret lille knap til normal knap i standard header grundet usability issues i mobilvisning

Version 6.1.0

14-05-2020

Version 6.0.1

19-03-2020
 • Fjernet inkludering af IBM Plex Sans definitionen i dkfds-tippy-theme.standalone.css. For mere info, se issue #104 på Github.
 • Understøttelse af Tippy.js v6.1.0 For mere info, se issue #105 på Github.
 • Tilpasset CSS til faneblade, så der ikke længere kommer fejl ved import af dkfds scss i angular.

Version 6.0.0

10-03-2020

Version 5.3.0

16-12-2019

Version 5.2.0

27-11-2019

Version 5.1.0

12-11-2019

Version 5.0.0

22-10-2019
 • Breaking change JavaScript i kernen er skrevet om. Man skal initiere javascript med funktionen DKFDS.init() på hver side. For mere info, se issue #74 på Github eller vores afsnit om implementering af DKFDS til udviklere.
 • Breaking change JavaScript i DKFDS kernen bliver nu udstillet til brug i projekter. For mere info, se issue #74 på Github.
 • Breaking change Venstremenuen har fået nyt design. HTML er ændret - se korrekt struktur under venstremenu-komponenten.
 • Breaking change Faneblade er blevet redefineret. Hele komponenten er blevet redefineret - se den nye komponent under faneblade.
 • Breaking change Den gamle tooltip (tippy) komponent er blevet flyttet til plugins. Bemærk, at komponenten ikke længere er en del af kernen, men at der er kommet en erstatning i kernen.
 • Breaking change Modal-komponenten er blevet flyttet til plugins. Bemærk, at komponenten ikke længere er en del af kernen.
 • Ny og simpel tooltip komponent er tilføjet til kernen - Komponenten er ikke længere baseret på tredjeparts bibliotek.
 • Der er tilføjet events til komponenter. Man sætte eventlisteners på bestemte events - Fx når en accordion åbner og lukker. For mere info, se implementeringsafsnittet under hver komponent.
 • Information om krav til selvbetjeningsløsninger er nu tilføjet til designsystem.dk.
 • Tabellerne følger nu 8point grid

Version 4.4.0

20-08-2019
 • Change Tilpasset CSS til print
 • Farven på valgt menupunkt i venstremenu er ændret til #1A1A1A
 • Ændret udseende på tjekboks og radioknap ved print
 • Fikset fejl med border på den sidste række i en tabel
 • Fikset fejl med modal ved print
 • Tilpasset retningslinjer for ikoner i forhold til tilgængelighed

Version 4.3.0

04-07-2019
 • Fjernet farve på small-text mixin.
 • Tilpasset positionering af ikon på knapper.
 • Fikset fejl i input felter, hvor specialtegn (Å, Ö, Ä etc.) ikke blev vist korrekt.
 • Tilføjet eksempel på luk knap i Beskeder.
 • Change Tilføjet mulighed for at positionere action knapper i cards i bunden.
 • Fikset fejl ved print af eksempelløsninger i Firefox - tilføjet yderligere print CSS.

Version 4.2.0

20-06-2019
 • Fjernet margin-top på h1.
 • Change Fjernet form-group div fra li i radioknap og tjekboks liste (Løser udfordringen med at JAWS skærmlæseren læser skrivebeskyttet ved hver tjekboks eller radioknap).
 • Fikset styling i niveau 4 i sidemenuen på mobil.
 • Fikset tilgængelighed på responsiv trinindikator - aria-hidden opdateres nu automatisk alt efter status på komponenten.
 • Responsiv tabel er nu sat til display:block på små skærme således at skærmlæsere ikke tror det er en tom tabel.

Version 4.1.1

24-05-2019
 • Fjernet primærfarven på tekst i aktivt menupunkt i header.
 • Tilføjet klassen inline-svg, som kan bruges på ikoner, der skal fremgå i tekst, således at de matcher teksthøjden.
 • Ændret afstand fra label til read-only felt.
 • Ændret JavaScript, der håndterer regex maske på dato felt, således at man nu kan bruge copy/paste igen.
  • Fejlhåndtering omkring ikke gyldige karakterer indsat i feltet med copy/paste bør håndteres i projektet selv.
 • Tilføjet sektion omkring formularstruktur.

Version 4.1.0

26-04-2019
 • Change Fjernet fast højde på tekstområde (textarea) - man kan/bør nu sætte højden med rows attributten.
 • Fjernet tekstmarkøren på et read only felt i Internet Explorer.
 • Tilføjet eksempler på advarsel, når man forlader siden i eksempelløsningerne.
 • Tilføjet afstand af tags, når de fylder flere linjer.
 • Fjernet primærfarve på teksten i faneblade ved hover.
 • Fikset fokusramme på faneblade.
 • Fikset fejl i modal, hvor overskriften blev overlappet af luk knappen.
 • Change Log ud skal nu hedde Log af.

Version 4.0.1

08-04-2019
 • Opdateret skip link udseende
 • Ændret styling, så a-element i solution-header nu kan være et h1-element
 • Fikset readonly fejl i Internet Explorer
 • Tilpasset footer margin og padding
 • Tilføjet print display css klasser (Fx d-print-none)
 • Tilføjet logo definition
 • Tooltip skriftstørrelse ændret fra 13 til 16px
 • Fikset hover farve på icon knap (button-unstyled)

Version 4.0.0

01-04-2019
 • Breaking change Fjernet højde på cards
 • Tilføjet klassen card-align-height, så cards kan have ens højde på samme række.
 • Fikset fokus border på faneblade

Version 3.0.3

27-03-2019
 • Fjernet eksempler fra projekt
 • Breaking change Ændret macros, så de er mere dynamiske, så flere projekter kan gøre brug af dem
 • Fikset fejl med fokus på overflow menu i Firefox
 • Fikset fejl med ol liste i flere niveauer
 • Fjernet gammel JavaScript, som var årsag til fejl ved loading af javascript filen
 • Ændret HR kant farve
 • Ændret kant farve på tertiær knap
 • Tilføjet afstand på tags og knapper på lille skærm
 • Opdateret footers
 • Tilføjet JavaScript der håndterer lukning af overflow menuer, når man åbner en ny

Version 3.0.2

19-02-2019
 • Tilføjet info om fiks af Microsoft Edge bug i navigation, hvor bullets blev vist trods styling
 • Breaking change Defineret tilbage-knap
 • Tilføjet readonly eksempel i input felter
 • Ændret Skjul/Vis eksempel ved brug af radio knap for at løse tilgængelighedsproblemer
 • Fikset fejl på dropdown i Internet Explorer, hvor pilen blev vist to gange
 • Nederste border i header ændret til $outer-border
 • Tilføjet klassen .nobullet-list, som kan bruges ved liste af links
 • Breaking change Flyttet Pikaday datovælger plugin til Plugins-projektet
 • Tilføjet .break-word klasse til brug i tabeller, hvor man bruger lange filnavne i kolonnerne
 • Ændret disabled link farve
 • Breaking change Fjernet $color-link-active farven, da den ikke længere bliver brugt
 • Opdateret styling og definition af eksterne links
 • Ændret skrifttype tykkelse på søgefelts knappen

Version 3.0.1

18-01-2019

Smårettelser til CSS og ikoner

 • small-text og small-tag klasserne fik ændret font-size fra 13px til 14px
 • Ændrede level 2 og 3 i venstremenu på mobil
 • Rettede ikonerne help og close-circle

Smårettelser til eksempler

 • Typesetting blev delt i to: Linjeafstand og Linjelængde.
 • Fejl i Popover-eksemplet blev rettet.
 • Neutralt logo til header-eksempler blev opdateret.

Version 3.0.0

14-01-2019
 • Breaking change Refaktoreret fra ‘dkwds’ til ‘dkfds’ Alt kode er blevet refaktoreret så den nu benytter forkortelsen ‘dkfds’ i stedet for ‘dkwds’.
 • Breaking change Bourbon er fjernet Biblioteket ‘Bourbon’ er ikke længere en del af designsystemet. Det vil derfor ikke længere være muligt at benytte sig af deres hjælpeklasser og funktioner.
 • Breaking change Nyt gridsystem USWDS’ gamle float-grid (NEAT) og Bootstraps grid er fjernet. I stedet for er USWDS’ nye grid inkluderet. Der er lavet tilpasninger af dette grid så det køre på de samme variable og klassenavne som i den forrige version af FDS. Der skal derfor ikke laves nogen tilpasninger for at få dette grid inkluderet.
 • Breaking change Plugins project Datatables og SelectWoo er ikke længere en del af komponent-biblioteket. Der er derimod oprettet et nyt projekt (dkfds-plugins) hvor disse nu lever.
 • Nye klasser De følgende klasser er blev omdøbt:
  • input-success er omdøbt til form-success
  • input-error-message er omdøbt til form-error-message
 • Accordion Accordions plus og minus ikon er flyttet til starten af accordion-knappen
 • Fokus farve Fokus farven er ændret fra den gule farve (#febb30) til en grå farve (#747474). Farven er blevet ændret fordi den gule farve ikke overholder WCAG 2.1. Hvis man ønsker en anden fokus farve kan variablen $color-focus overskrives.
 • Radioknapper og checkbokse
  • Styling af radio knapper kræver nu denne klasse på selve input[type=radio]: “form-radio”.
  • Styling af tjekbokse kræver nu denne klasse på selve input[type=checkbox]: “form-check”.

Version 2.1.2

16-10-2018
 • Nye skriftstørrelser til H1-H6
  • H1 går fra 36px til 40px.
  • H2 går fra 27px til 30px.
  • H3 er stadig 24px.
  • H4 går fra 22px til 20px;
  • H5 går fra 20px til 16px;
  • H6 går fra 16px til 13px;
  • Display-1 går fra 120px til 80px
  • Display-2 går fra 60px til 32px;

  Hvis du ønsker at beholde det samme visuelle udtryk skal man gå fra h5 til h4.

 • Ny max-width styling

  Klassen '.content' er fjernet. Max-width style er nu kodet direkte til p, font-lead etc.

 • Navigation i bunden af eksempelsiderne:

  "Breadcrumb" er omdøbt til "page-navigation". HTML ser nu således ud:

  <nav class="page-navigation">
     <a href="#" class="button button-primary">Næste</a>
     <a href="#" class="button button-ghost">Tilbage</a>
  </nav>