Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Komponenter

Cookiemeddelelse

Anvender din selvbetjeningsløsning cookies til andet end teknisk nødvendige formål, skal brugeren vises en cookiemeddelelse.

Retningslinjer

Anvendes til

Brug cookiemeddelelsen til at få brugerens accept af de cookies du sætter i din løsning ud over de funktionelt nødvendige.

Anvendes ikke til

Du behøver ikke vise en cookiemeddelelse, hvis din løsning kun sætter funktionelt nødvendige cookies.

Vejledning

Det Fælles Designsystem anviser kun styling for cookiemeddelelsen, ikke den tekniske implementering af cookiemeddelelsen.

Du skal selv tilpasse indholdet i meddelelsen, så den overholder gældende lovgivning og stemmer overens med din løsnings specifikke anvendelse af cookies.

Referencer