Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Komponenter

Tekstområde (Textarea)

Eksempel på tekstområde

Retningslinjer

Anvendes til

Brug tekstområder til sammenhængende (mere end 2 linjer) men ustruktureret tekst og sætninger, der har karakter af prosa. Fx en baggrundsfortælling.

Anvendes når der er behov for yderligere sammenhængende information, hvis karakter brugeren ikke kan vælge ud fra et prædefineret sæt værdier.

Anvendes når løsningen stiller et spørgsmål, der ikke kan besvares i et felt.

Anvendes ikke til

Brug ikke tekstområder til struktureret information, hvor datakonsistens har betydning.

Vejledning

Angiv tekstområdets højde, så det modsvarer den tekstmængde, du forventer, at brugeren skal indtaste.

Overvej at begrænse antallet af tegn, hvis det giver mening.

Vis kun fejlmeddelelser, når brugeren har indtastet en ugyldig værdi.

Fejlmeddelelser skal være meningsfulde og hjælpsomme.

Placér fejlmeddelelser mellem label og felt, og markér feltet med rødt.

Tekstområde do's and don'ts

Sådan (do)

Eksempel på, hvordan et tekstområde kan se ud

Sådan: Tilpas højde og bredde af tekstområdet, så brugerne komfortabelt kan indtaste kommentarer eller redegøre for handlingsforløb. Teksten skal ombryde, så enkeltord ikke bliver delt (ISO, 2012, afsnit 9.1.3). Lad områdets størrelse indikere mængden af indhold, der forventeligt skal skrives i tekstområdet.

Ikke sådan (don't)

Eksempel på, hvordan et tekstområde ikke bør se ud

Ikke sådan: Gør ikke tekstområder så små, at brugerne bliver nødt til at scrolle for at kontrollere almindelige mængder tekst. Undgå helt horisontal scroll.

Fejlmeddelelse

Læs mere om korrekt brug af fejlmeddelelser og deres formuleringer.

Når der vises en fejlmeddelelse, vis da også fejlopsummering.

Eksempel på tekstområde med fejlmeddelelse
Fejl: Hjælpsom fejlmeddelelse

Se komponenten i eksempelløsninger

Referencer

ISO 9241-143: Forms (2012)

Varianter

Karakterbegrænsning

Karakterbegrænsning sætter et maksimalt antal af tegn, som brugeren kan indtaste i et tekstområde. Karakterbegrænsning indikerer løbende overfor brugeren, hvor mange tegn der er tilbage, og hvor mange tegn de evt. har overskredet med.

Vis altid antallet af tegn, der er til rådighed i tekstområdet, inden brugeren begynder at skrive.

Stop ikke indtastningen, når brugeren overskrider antallet af tegn. Vis i stedet løbende med rød tekst under feltet, hvor mange tegn der er overskredet med.

Eksempel på tekstområde med karakterbegrænsning
Du kan indtaste op til 60 tegn Du har 60 tegn tilbage