Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kom i gang

Tilgængelighed

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, du skal følge, for at alle kan anvende dine websteder og indholdet derpå, herunder også brugere med funktionsnedsættelser eller handicap.

Webtilgængelighedsloven

Lov nr. 692 af 08/06/2018 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (webtilgængelighedsloven) stiller krav til tilgængeligheden af blandt andet offentlige selvbetjeningsløsninger.

Der er fire overordnede principper i webtilgængelighedsloven:

  • Opfattelighed
  • Anvendelighed
  • Forståelighed
  • Robusthed

Principperne dækker blandt andet over:

  • at billeder/ikoner gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre den visuelle information
  • at webstedet er anvendeligt for brugere, der anvender tastatur og ikke mus
  • at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde validering af felter og instruktioner ved fejlindtastning
  • at websteder gøres robuste gennem korrekt opmærkning, så brugernes hjælpeværktøjer kan aflæse dem.

Offentlige myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer anses for at være i overensstemmelse med webtilgængelighedsloven, hvis de opfylder den europæiske harmoniserede standard EN 301 549 v.3.2.1. Standardens bilag A beskriver, hvordan standarden relaterer sig til direktiv 2102/2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, og dermed også den danske webtilgængelighedslov. Foruden de fundamentale krav i kapitlerne 9, 10 og 11, som hovedsageligt refererer til og er identiske med WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), er der en række yderligere krav i kapitlerne 5, 6, 7 og 12, som også kan være relevante i specifikke situationer.

Læs mere om webtilgængelighed, webtilgængelighedsloven og den tekniske standard her: Om tilgængelig web i det offentlige.

Hvorfor tilgængelighed?

Når dit websted lever op til kravene i webtilgængelighedsloven, er du med til at sikre, at brugere med funktionsnedsættelser kan deltage i det digitale samfundsliv på lige fod med andre. Det kan fx afhjælpe udfordringer med funktionsnedsættelser på syn, hørelse, motorik og tale.

Større undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer viser, at op til 30 pct. af danskerne i alderen 16-64 år vurderer, at de har et handicap i større eller mindre grad. Hertil kommer børn og ældre med funktionsnedsættelser eller handicap.

Vejledning og værktøjer

Tilgængelige billeder på nettet

Denne guide er til dig, der vil sikre, at du har styr på webtilgængeligheden, når du håndterer billeder på et websted, i en mobilapplikation eller i et dokument.

Læs vejledningen om tilgængelige billeder på nettet

Easy Checks

Få konkret hjælp til at vurdere tilgængeligheden af en webside med en række simple tests.

Lær hvordan du udfører Easy Checks

Syv hyppige fejl og deres betydning

Få hjælp med at forstå syv hyppige webtilgængelighedsfejl, såsom kontraster, tekstforstørrelse og angivelse af sproget på siden.

Læs om de syv hyppige fejl og deres betydning

Evalueringsværktøjer

Der findes evalueringsværktøjer, der kan hjælpe dig med at sikre, at webindhold opfylder kravene til tilgængelighed. På W3Cs (Web Accessibility initiative) hjemmeside findes et eksempel på en liste over forskellige evalueringsværktøjer: Liste over evalueringsværktøjer til webtilgængelighed.

Bemærk, at W3C ikke opfordrer til brugen af specifikke produkter, men at evalueringsværktøjer og oplysninger på siden kommer fra blandt andet leverandører.