Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kom i gang

Hjælpeklasser

Responsive hjælpeklasser

Alle de klasser, som bliver genereret af hjælpefunktionerne, findes både i en version som virker i alle browserstørrelser og i responsive versioner som genereres på baggrund af de breakpoints, som er defineret i scss-variablen $grid-breakpoints:

$grid-breakpoints: ( 
  xs: 0,
  sm: 576px,
  md: 768px,
  lg: 992px,
  xl: 1200px
) !default;

Text align

Der er opsat en hjælpefunktion, som automatisk genererer klasser til text-align baseret på de definerede breakpoints i $grid-breakpoints.

Format: align-text-{retning} og align-text-{breakpoint}-{retning}

Retning:

 • Venstre: text-align: left
 • Midten: text-align: center
 • Højre: text-align: right

Eksempel:

<h1 class="align-text-right">Tekst til højre</h1>
<h1 class="align-text-md-left">Tekst til højre på skærme over 768px</h1>;

Margin og padding

Der er opsat hjælpefunktioner, som genererer klasser til margin og padding. Disse hjælpefunktioner er inspireret af Bootstraps Spacing Utilities.

Format: {css-egenskab}{retning}-{størrelse} og {css-egenskab}{retning}-{breakpoint}-{størrelse}.

CSS egenskab:

 • m – for klasser som sætter margin
 • p - for klasser som sætter padding

Retning:

 • t – for klasser som sætter margin-top eller padding-top
 • b – for klasser som sætter margin-bottom eller padding-bottom
 • l – for klasser som sætter margin-left eller padding-left
 • r – for klasser som sætter margin-right eller padding-right
 • x – for klasser som sætter både*-left og *-right
 • y – for klasser som sætter både*-top og *-bottom
 • blank – for klasser som sætter margin eller padding på alle 4 sider af elementet.

Størrelse:

 • 0 – for klasser som fjerner alt margin eller padding
 • 1 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 0.25
 • 2 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 0.5
 • 3 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer
 • 305 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 1.5
 • 4 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 2
 • 405 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 2.5
 • 5 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 3
 • 505 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 3.5
 • 6 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 4
 • 605 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 4.5
 • 7 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 5
 • 705 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 5.5
 • 8 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 6
 • 805 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 6.5
 • 9 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 7
 • 905 – for klasser som sætter margin eller padding til $spacer * 7.5

$spacer er sat til 8px.

Du kan selv tilføje flere muligheder ved at tilføje dem til $spacers variablen.

Breakpoint:

 • blank - for klasser som sætter margin eller padding for alle browserstørrelser.
 • sm - for klasser som sætter margin eller padding for browserstørrelser over 576px;
 • md - for klasser som sætter margin eller padding for browserstørrelser over 768px;
 • lg - for klasser som sætter margin eller padding for browserstørrelser over 992px;
 • xl - for klasser som sætter margin eller padding for browserstørrelser over 1200px;

Display

Der er opsat en hjælpefunktion som automatisk genererer klasser til display-egenskaben baseret på de definerede breakpoints i $grid-breakpoints. Disse hjælpeklasser er inspireret af Bootstraps Display Utility.

Format: d-{display} og d-{breakpoint}-{display}

Display

 • none
 • inline
 • inline-block
 • block
 • flex
 • inline-flex

Print display

 • print-none
 • print-inline
 • print-inline-block
 • print-block
 • print-table
 • print-table-row
 • print-table-cell
 • print-flex
 • print-inline-flex

Eksempel med grid breakpoints

Browserstørrelse Klasse
Skjul på alle `d-none`
Skjul kun på xs `d-none d-sm-block`
Skjul kun på sm `d-sm-none d-md-block`
Skjul kun på md `d-md-none d-lg-block`
Skjul kun på lg `d-lg-none d-xl-block`
Skjul kun på xl `d-xl-none`
Synlig på alle `d-block`
Synlig kun på xs `d-block d-sm-none`
Synlig kun på sm `d-none d-sm-block d-md-none`
Synlig kun på md `d-none d-md-block d-lg-none`
Synlig kun på lg `d-none d-lg-block d-xl-none`
Synlig kun på xl `d-none d-xl-block`

Eksempel på klasser med print

Beskrivelse Klasse
Skjul ved print `d-print-none`
Vis element med inline display ved print `d-print-inline`
Vis element med inline-block display ved print `d-print-inline-block`
Vis element med block display ved print `d-print-block`
Vis element som tabel display ved print `d-print-table`
Vis element som en tabel række display ved print `d-print-table-row`
Vis element med tabel celle display ved print `d-print-table-cell`
Vis element med flex display ved print `d-print-flex`
Vis element med inline-flex display ved print `d-print-inline-flex`

Flexbox

Der er opsat en hjælpefunktion, som automatisk genererer klasser til flexbox baseret på de definerede breakpoints i $grid-breakpoints. Disse hjælpeklasser er inspireret af Bootstraps Flex Utility. Bemærk at disse hjælpeklasser kun kan anvendes, når display er sat til flexbox. Afsnittene om vandret og lodret justering tager udgangspunkt i at retningen er sat til row.

Retning

Format: flex-{retning} og flex-{breakpoint}-{retning}

Retning

 • row
 • column
 • row-reverse
 • column-reverse
<div class="d-flex flex-row"> Flex-containerens elementer står vandret </div>
<div class="d-flex flex-md-column"> Flex-containerens elementer står lodret på skærme over 768px </div>

Ombrydning

Format: flex-{ombrydning} og flex-{breakpoint}-{ombrydning}

Ombrydning

 • wrap
 • nowrap
 • wrap-reverse
<div class="d-flex flex-nowrap"> Flex-containerens elementer står altid i én række </div>
<div class="d-flex flex-md-wrap"> Flex-containerens elementer kan ombrydes på skærme over 768px </div>

Vandret justering

Format: justify-content-{justering} og justify-content-{breakpoint}-{justering}

Justering

 • start
 • end
 • center
 • between
 • around
<div class="d-flex justify-content-start"> Flex-containerens elementer står til venstre </div>
<div class="d-flex justify-content-md-center"> Flex-containerens elementer står i midten på skærme over 768px </div>

Lodret justering af elementer

Format: align-items-{justering} og align-items-{breakpoint}-{justering}

Justering

 • start
 • end
 • center
 • baseline
 • stretch
<div class="d-flex align-items-start"> Flex-containerens elementer står øverst </div>
<div class="d-flex align-items-md-end"> Flex-containerens elementer står nederst på skærme over 768px </div>

Lodret justering af et enkelt element

Format: align-self-{justering} og align-self-{breakpoint}-{justering}

Justering

 • auto
 • start
 • end
 • center
 • baseline
 • stretch
<div class="d-flex"><div class="align-self-start"> Flex-containerens element står øverst </div></div>
<div class="d-flex"><div class="align-self-md-end"> Flex-containerens element står nederst på skærme over 768px </div></div>

Lodret justering af rækker af elementer

Format: align-content-{justering} og align-content-{breakpoint}-{justering}

Justering

 • start
 • end
 • center
 • between
 • around
 • stretch
<div class="d-flex flex-wrap align-content-start"> Flex-containerens elementer står samlet øverst </div>
<div class="d-flex flex-wrap align-content-md-end"> Flex-containerens elementer står samlet nederst på skærme over 768px </div>

Bredde i procent

Der er opsat en hjælpefunktion som automatisk genererer klasser som styrer bredde i procent. De responsive klasser er baseret på de definerede breakpoints i $grid-breakpoints.

Format: w-percent-{bredde} og w-percent-{breakpoint}-{bredde}

Bredde

 • 10: 10%
 • 20: 20%
 • 30: 30%
 • 40: 40%
 • 50: 50%
 • 60: 60%
 • 70: 70%
 • 80: 80%
 • 90: 90%
 • 100: 100%

Eksempel:

<h1 class="w-percent-100"> Dette element har en bredde på 100% </h1>
<h1 class="w-percent-md-30"> Dette element har en bredde på 30% på skærme over 768px </h1>

Baggrundsfarver

Der er opsat en hjælpefunktion som automatisk genererer klasser som styrer baggrundsfarver.

Format: bg-{baggrund}

Baggrundsfarver

 • Normal: normal
 • Alternativ: alternative
 • Modal: modal

Eksempel:

<div class="bg-normal"> Dette element har hvid baggrund </div> <br>
<div class="bg-alternative"> Dette element har lysegrå baggrund </div><br>
<div class="bg-modal"> Dette element har en sort baggrund med opacity på 0.4 </div>

Tilgængelighed

Nedenfor vises hvordan du gør dine elementer tilgængelige for skærmlæsere.

 • aria-hidden="true" og aria-hidden="false" bruges til at skjule og vise elementer for skærmlæsere.
 • .sr-only klassen og mixin @mixin sr-only() bruges når elementer kun skal vises for skærmlæsere.
 • aria-expanded="true" og aria-expanded="false" bruges til elementer som toggler mellem at være åbne og lukket.
 • aria-label="" skal beskrive hvad funktionen af et element gør.