Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Luk

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Komponenter

Fejlopsummering

Fejlopsummeringer bruges til at give overblik over fejl eller mangler, der skal rettes på en side eller et trin, før brugeren kan komme videre.

Opsummeringen vises øverst på siden/trinnet under headeren, men over sidens/trinnets øverste overskrift. Fejlopsummeringen indeholder alle de fejlmeddelelser, der måtte være på siden/trinnet, således at brugeren kan navigere direkte til de fejl og mangler, der skal rettes.

Anvendes til

Vis en fejlopsummering når der er fejl i noget af det brugeren har indtastet, også hvis der kun er én fejl på siden.

Vejledning

Der skal være links fra fejlene i filopsummeringen til det sted på siden, hvor fejlen er. Når der trykkes på linket i opsummering, skal fokus flyttes til det felt fejlmeddelelsen knytter sig til.

Sørg for at linkene i fejlopsummeringen er identiske med fejlmeddelelsen de linker til.

For fejl i et enkeltstående felt, skal du linke direkte til feltet.

Når en bruger skal indtaste svar i flere felter, fx dag-, måned- og årsfelterne i datoangivelse, skal du linke til det første felt, der indeholder en fejl.

Hvis du ikke ved, hvilket felt der indeholder en fejl, skal du linke til det første felt i gruppen af felter.

For fejl, der kræver, at en bruger skal vælge en eller flere ting på en liste ved hjælp af en radioknap eller en tjekboks, skal du linke til den første radioknap eller tjekboks på listen.

Sådan (do)

Eksempel på, hvordan en fejlmeddelelse kan se ud

Sådan: Indsæt fejlmeddelelser over det felt, hvor fejlen skal rettes, samt øverst på siden. Brug farven rød til både fejlmeddelelser og til at markere, hvor fejlen er (Wroblewski, 2008, s. 119-132). Farven rød signalerer i computersystemer "alarm", "fare", "problem", "fejl" osv. (Johnson, 2010, s. 72) og er den farve, det menneskelige øje ser bedst (Johnson, 2010, s. 54).

Ikke sådan (don't)

Eksempel på, hvordan en fejlmeddelelse ikke bør se ud

Ikke sådan: Undgå, at fejlmeddelelsen kun optræder ét sted på siden. Nogle brugere vil ikke få øje på den. Undgå også, at fejlen kun vises på én måde – fx med farve (Wroblewski, 2008, s. 119-133). Undgå så vidt muligt at bruge den røde farve til andet end fejlmeddelelser (Johnson, 2010, s. 57).

Referencer

  • Luke Wroblewski: Web Form Design: Filling in the Blanks (2008)
  • Jeff Johnson: Designing with the Mind in Mind, Second Edition (2014)

Placering

Sæt fejlopsummeringen øverst på siden. Hvis din side indeholder en brødkrumme eller et tilbage-link, skal du placere den under disse, men over titlen (den øverste overskrift) på siden.

Oplysninger om dig

Fejl: Skriv dit fulde navn, og adskil for- og efternavne med mellemrum, fx Christian Emil Vestergaard Christiansen
Hvad er din nationalitet? Fejl: Angiv om du er dansk, svensk eller anden nationalitet
Hvornår blev dit pas udstedt? Fx: 05 12 2018 Fejl: Datoen kan ikke være i fremtiden