Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kom i gang

Tjekliste

Gå igennem tjeklisten for at sikre, at din løsning følger Det Fælles Designsystem.

Layoutet skal være inddelt i en header, et indholdsområde og en footer på alle sider

Hver side skal starte med en header bestående af portallogo, NemLog-inoplysninger, løsningens titel og ansvarlig myndighed, samt mulighed for kontakt. Derefter følger indholdet såsom en formular. Slut din løsning af med en footer og brug et af de anviste layouts til den.

Anvend designsystemets farver, former og typografi

Ved at bruge de visuelle designretningslinjer sikrer du et rent udtryk uden visuel støj. Læs mere om retningslinjerne for typografi, designsystemets farver og vores hjørner, streger og skygger.

Udvalgte ikoner skal anvendes som angivet

Følg taksonomien i ikonoversigten, så ikoner anvendes konsekvent i samme kontekst på tværs af løsninger. Designsystemet anvender ikoner fra Material Design. Hvis det er nødvendigt at tilføje flere ikoner, skal de være fra eller baseret på Material Symbols, som er Material Designs ikonbibliotek. Læs mere under ikoner.

Løsningen skal være responsiv

Løsningen skal kunne anvendes på tværs af platforme. Det Fælles Designsystem tager udgangspunkt i et 12-kolonne grid for at gøre det lettere for både designere og udviklere at bruge systemet. Det er dog tilladt rent teknisk at bruge andre metoder i udviklingen, så længe løsningen er responsiv.

Indholdet skal primært være venstrestillet i et én-kolonne-layout og have passende afstande

Venstrestilling af indholdet på siden i en enkelt kolonne gør det lettere for brugeren at skimme indholdet. Hold designet let og luftigt (masser af white space) og brug afstande og luft i designet til at indikere sammenhænge og adskillelse. Læs mere om Layout.

Del så vidt muligt komplekse selvbetjeningsløsninger op i mindre bidder

Løsningen bliver lettere for brugeren at overskue, hvis den deles op i mindre bidder. Afhængigt af løsningens karakter kan det opnås ved hjælp af at dele indholdet op i undersider eller, hvis der er tale om en længere formular, med en trinindikator.

De komponenter, du bruger, skal fungere som beskrevet

For at sikre en konsistent oplevelse på tværs af løsninger og portaler er det vigtigt, at de enkelte komponenter opfører sig ens. Brugeren skal ikke være nervøs for, om en ellers velkendt komponent pludselig opfører sig helt anderledes og dermed skaber utryghed. Reglerne for de enkelte komponenter er beskrevet i afsnittet komponenter.

Plugins og andre tilføjelser skal passe visuelt ind i designet og være tilgængelige

Hvis du er nødt til at tilføje en komponent, som ikke allerede findes i designsystemet, skal den passe visuelt ind i designsystemet. Det vil sige, at du skal tilpasse din komponent og gøre brug af de eksisterende grafiske regler, former og farver som angivet i designsystemet. Du skal også sørge for, at de overholder kravene til tilgængelighed.

Løsningen skal være tilgængelig

Designet (kontrastforhold m.m.) og koden skal være tilgængeligt efter EN 301 549 v.3.2.1. Læs mere om kravene for tilgængelighed.