Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kom i gang

Justering af tema og stylesheets

Før du tilpasser koden

Når du downloader Det Fælles Designsystem (FDS) vil du altid få en færdiggenereret CSS-fil, som er klar til brug. Der kan dog være tilfælde, hvor der er behov for at foretage ændringer i CSS-filen, for eksempel hvis dine logoer og ikoner ligger i en anden mappe end img.

Foretag altid justeringer ved at bruge de medfølgende SCSS-filer og generer en ny CSS-fil ud fra disse, som beskrevet i de følgende afsnit. Skriv aldrig direkte i CSS-filerne.

Justér stylesheets med Sass

Justering af stylesheets kræver, at man har hentet FDS’ kodepakke samt installeret Sass eller anvender et lignende værktøj til at kompilere SCSS-filer til CSS-filer.

Nedenstående eksempler tager udgangspunkt i at kompilere Sass-filer med kommandoer og at FDS-koden er hentet via NPM.

Eksempel: Lav CSS-fil med neutralt tema

Filen dist/css/dkfds.css indeholder det “neutrale” tema uden portalfarver eller andre tilpasninger. Følgende eksempel viser, hvordan man selv kan bygge en CSS-fil med det neutrale tema (dette eksempel udbygges i de øvrige afsnit).

Opret en ny SCSS-fil (i eksemplet kaldet main.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/dkfds';

Anvend derefter kommandoen:

sass main.scss:style.css

Dette genererer en ny fil kaldet style.css, som svarer til dist/css/dkfds.css. Afhængigt af din version af Sass og eventuel processering, kan der dog være enkelte forskelle, fx brug af blanktegn. For en minified version af CSS-filen kan du i stedet køre kommandoen sass --style=compressed main.scss:style.css.

Eksempel: Tilføj styling

Følgende eksempel viser, hvordan man kan tilføje sin egen styling til den endelige CSS-fil. I eksemplet tilføjes en klasse til det neutrale tema, der kan bruges til at farve en tekst blå.

Opret en ny SCSS-fil (i eksemplet kaldet main.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/dkfds';
.blue-text {
  color: #0000FF;
}

Ovenstående eksempel anvender dog ikke en af designsystemets farver. Dette kan løses ved at ændre koden til:

@use 'dist/scss/dkfds';
@use 'dist/scss/functions' as func;
.blue-text {
  color: func.color('data-blue-700');
}

Byg herefter CSS-filen med sass main.scss:style.css.

Eksempel: Anvend andre værdier

I mappen dist/scss/variables findes de variable, som kan tilpasses til dit projekt. I de følgende eksempler gennemgås nogle af de variable, som ofte overskrives.

Opdatér stier

Flere steder i de medfølgende FDS-stylesheets er der referencer til billeder eller ikoner, der som standard har stierne "../fonts/IBMPlexSans/", "../img/" og "../img/svg-icons/". For eksempel:

.icon-language:not(a) {
  background-image: url("../img/svg-icons/language.svg");
}

Hvis du har lagt FDS’ ikoner, billeder eller fonte i andre mapper, er der behov for at opdatere stierne til disse mapper.

Opret en ny SCSS-fil (i eksemplet kaldet main.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/dkfds' with (
  $font-path:     'dist/fonts/IBMPlexSans/',
  $image-path:    'dist/img/',
  $icons-folder-path: 'dist/img/svg-icons/'
);

Husk at erstatte 'dist/fonts/IBMPlexSans/', 'dist/img/ og 'dist/img/svg-icons/' med de stier, som passer til dit projekt. Byg herefter CSS-filen med sass main.scss:style.css.

Opdatér responsivt breakpoint

Følgende eksempel genererer et stylesheet ud fra borger.dk-temaet, hvor der ændres responsivt breakpoint for løsningen, hvilket blandt andet afgør, hvornår mobilmenuen vises.

Opret en ny SCSS-fil (i eksemplet kaldet main.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/dkfds-borgerdk' with (
  $nav-responsive-breakpoint: sm
);

Byg herefter CSS-filen med sass main.scss:style.css.

Opret egne farver

Følgende eksempel genererer et stylesheet ud fra Virk-temaet, hvor der tilføjes egne farver, som herefter kan anvendes.

Opret en ny SCSS-fil (i eksemplet kaldet main.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/dkfds-virkdk' with (
  $custom-colors: (
    "my-green-color": #118844, 
    "my-purple-color": #991177
  )
);
@use 'my-partial';

Opret herefter endnu en SCSS-fil (i eksemplet kaldet _my-partial.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/functions' as func;
.my-green-text {
  color: func.color('my-green-color');
}

Byg herefter CSS-filen med sass main.scss:style.css. Bemærk, at farvernes navne skal være unikke og ikke allerede være anvendt i designsystemet.

Opret styling til forskellige skærmbredder

Følgende eksempel genererer et stylesheet bygget med nogle af FDS’ funktioner og mixins, dog uden at inkludere selve FDS-koden. I eksemplet oprettes en klasse, som viser en tekst i forskellige farver ved forskellige skærmstørrelser.

Opret en ny SCSS-fil (i eksemplet kaldet main.scss) og indsæt koden:

@use 'dist/scss/variables' with (
  $custom-colors: (
    'my-green-color': #00ff00, 
    'my-red-color': #ff0000,
    'my-blue-color': #0000ff,
    'my-yellow-color': #ffff00
  )
);
@use 'dist/scss/functions' as func;
@use 'dist/scss/mixins' as mixins;

.rainbow-text {
  color: func.color('my-green-color');

  @include mixins.media-breakpoint-up(sm) {
    color: func.color('my-red-color');
  }

  @include mixins.media-breakpoint-up(md) {
    color: func.color('my-blue-color');
  }

  @include mixins.media-breakpoint-up(lg) {
    color: func.color('my-yellow-color');
  }
}

Byg herefter CSS-filen med sass main.scss:style.css. Bemærk, at hvis du ikke anvender et af de tre eksisterende temaer, så skal konfigurationen af variable ske med dist/scss/variables, som eksemplet viser.

Justér stylesheets med npm scripts

Hvis du ønsker fuld kontrol over samtlige filer i Det Fælles Designsystem, kan du hente koden fra GitHub og benytte designsystemets egen bygproces. Bemærk, at dette kræver, at du har installeret Node.js.

Efter du har hentet filerne, kør da kommandoen npm install i mappen med filen package.json. Når processen er færdig, kan du foretage dine ændringer i mappen src og herefter køre kommandoen npm run build for at overskrive alt i mappen dist med nye filer.

Bemærk, at denne metode gør det vanskeligere senere hen at opgradere til nye versioner af designsystemet. Den bør derfor kun benyttes, når det er absolut nødvendigt.