Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kom i gang

Frameworks

JavaScript

Det Fælles Designsystem anvender Vanilla JavaScript (også kendt som VanillaJS eller Plain JS) uden JavaScript-biblioteker, som fx jQuery, for at undgå afhængighed til tredjepartsleverandører og deres eventuelle tekniske gæld.

Kodefrihed under ansvar

Vi har bestræbt os på at lave et designsystem, der er let at anvende og kode med, men vi vil ikke tvinge nogen væk fra deres favorit (JavaScript) framework. Så længe det visuelle design (CSS) er som beskrevet i designsystemet, er du velkommen til at udnytte de teknologier, du finder bedst, men giv vores kode et kig, den er lige til at gå til.

Du skal altid kode selvbetjeningsløsningens brugergrænseflade i valid HTML5, som det er defineret i WHATWG. Hvis du afviger fra koden i designsystemet anbefaler vi, at du sikrer din kodes validitet, fx med W3C Markup Validation Service (HTML) eller W3C CSS Validation Service (CSS).