Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Privatlivspolitik og cookies

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Erhvervsstyrelsen behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os her:

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr. 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du siger ja til cookies, anvender vi data til at forbedre Det Fælles Designsystem (FDS) og give dig/myndigheden et bedre produkt. Vi indsamler desuden oplysninger til en anonymiseret statistik over, hvor mange brugere der åbner deres mails blandt de, som er tilmeldt vores nyhedsbrev. Databehandleren opbevarer nyhedsbrevsabonnenternes e-mailadresser, indtil abonnenten selv afmelder sig nyhedsbrevet.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger bliver videregivet til følgende modtagere:

Medarbejderne i Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at forbedre produktet.

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang og på servere placeret i særligt sikrede lokaler.

Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Ved bekræftet afmelding, eller hvis du ikke har bekræftet din tilmelding til et abonnement, gemmer vi dine personoplysninger i op til syv dage.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, konsekvensen heraf vil være at du ikke længere kan modtage nyhedsbrev fra Det Fælles Designsystem.

Ønsker du således at afmelde et eller flere af dine nyhedsabonnementer, kan du framelde dig/opdatere dine abonnementer via linket nederst på tilmeldingssiden. Du vil derefter ikke modtage nyheder fra det pågældende abonnement.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22 i forordningen.

I det følgende beskriver vi dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen (”Vejledning om de registreredes rettigheder”) på datatilsynets hjemmeside eller henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail DPO@em.dk.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Erhvervsstyrelsen om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til Erhvervsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over FDS-behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Brug af cookies på Det Fælles Designsystem (FDS)

Hvad er en cookie?

En cookie er et lille stykke kode, der bliver gemt på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe på internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder.

Formålet med cookies på FDS

På FDS bruges cookies til to formål:

  • Teknisk nødvendige cookies sættes altid ved besøg på FDS. Teknisk nødvendige cookies bruges til at huske, hvilket tema der skal anvendes på FDS, samt hvorvidt du har accepteret eller afvist statistiske cookies. Derudover anvendes localStorage, som bruges til dataopbevaring, også til at gemme dine valg i kravværktøjet.
  • Statistiske cookies bruges til at samle anonyme statistiske data om brugernes adfærd på FDS. Statistikken kan anvendes til at forbedre FDS, fordi vi kan finde uhensigtsmæssigheder og se, hvilke dele af FDS brugerne anvender. Vi kan desuden bruge data til at se, om FDS opfylder de mål, der er sat for sitet. Disse cookies sættes først efter du har fået information om formålet med dem og har accepteret dem.

Cookies som er tekniske forudsætninger

Teknisk nødvendige cookies sikrer, at FDS fungerer korrekt.

Ved besøg på FDS sættes der en cookie, som husker det anvendte tema (enten “Borger.dk” eller “Virk”). Dette tema sættes tilfældigt ved første besøg og kan efterfølgende ændres nederst på siden i footeren.

Der sættes endnu en cookie, hvis du i cookiemeddelelsen enten vælger “Accepter cookies” eller “Nej tak til cookies”.

Cookies til statistik

Vi samler anonymiseret statistik ved hjælp af statistikprogrammet Piwik PRO. Vi bruger statistikkerne til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af FDS.

Første gang du lander på FDS, ser du en meddelelse med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på “Nej tak til cookies”, sættes der ingen cookies til statistik, og meddelelsen forsvinder. Der vil dog stadig blive sat en cookie for at huske dit valg.

Hvis du klikker på “Accepter cookies”, sættes der cookies til at samle statistik og meddelelsen forsvinder. Oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.

Cookies ved brugerundersøgelser

Når vi gennemfører brugerundersøgelser på FDS, anvender vi cookies, dels til at styre, hvor mange gange du som bruger ser invitationen til undersøgelsen, dels til at registrere, om du har svaret på undersøgelsen. På den måde sikrer vi, at du som bruger ikke ser invitationen til undersøgelsen igen, efter du har svaret.

Stop med at samle statistik

Ønsker du at vi stopper med at samle statistik om din brug af FDS, så kan du nedenfor ændre dit valg, hvormed dine besøg på FDS ikke længere vil blive registreret til forbedring af brugeroplevelsen. Vi bruger dog stadig en cookie for at huske dit valg.

For at undgå at der bliver sat statistikcookies fra Piwik PRO, skal du nedenunder vælge “nej” og efterfølgende trykke på knappen “gem”.

Må vi indsamle statistik om din brug af Det Fælles Designsystem (FDS)?

Varighed af cookies

Cookienavn Type Formål Varighed
theme Førstepartscookie Teknisk nødvendig 12 måneder
cookieOptOut Førstepartscookie Teknisk nødvendig 12 måneder
_pk_ses.<appID>.<domainHash> Tredjepartscookie Statistik 30 minutter
_pk_id.<appID>.<domainHash> Tredjepartscookie Statistik 13 måneder
_stg_debug / stg_debug Tredjepartscookie Statistik 14 dage
stg_traffic_source_priority Tredjepartscookie Statistik 30 minutter
stg_last_interaction Tredjepartscookie Statistik 12 måneder
stg_returning_visitor Tredjepartscookie Statistik 12 måneder
stg_fired__<appID> Tredjepartscookie Statistik Session
stg_utm_campaign Tredjepartscookie Statistik Session
stg_pk_campaign Tredjepartscookie Statistik Session
stg_externalReferrer Tredjepartscookie Statistik Session
_stg_opt_out_simulate Tredjepartscookie Statistik 12 måneder
_stg_optout Tredjepartscookie Statistik 12 måneder
ppms_privacy_<appID> Tredjepartscookie Statistik 12 måneder

Sådan undgår eller sletter du cookies

Ønsker du ikke, at FDS sætter cookies, kan du bruge funktionen her på siden til at slå cookies fra. Ønsker du ikke, at der bliver sat cookies generelt, kan du tilføje FDS til listen over websites, du gerne vil blokere cookies fra, i internetindstillingerne i din browser.

Flere oplysninger om cookies

Her kan du læse om, hvad cookies kan bruges til: