Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Komponenter

Dropdown

Dropdown lader brugeren vælge én blandt flere muligheder i en udfoldet liste.

Eksempel på dropdown

Sådan bruges komponenten

Anvendes til

Anvend kun dropdown, når det er absolut nødvendigt og kun i tilfælde, hvor brugeren skal vælge mellem 7 til 15 værdier på en begrænset plads.

Anvendes ikke til

Lister med færre værdier end 7.

Lister med flere værdier end 15. I så tilfælde bør du tilbyde brugeren et felt med auto-forslag, når brugeren begynder at indtaste.

Brug tjekbokse fremfor dropdown, hvis brugeren skal vælge mere end 1 værdi.

Brug ikke dropdown til navigering mellem sider, som den ikke er velegnet til.

Vejledning

Dropdown kræver ekstra aftestning på målgruppen pga. de kognitive udfordringer, de kan afføde.

Undgå at lade brugerens valg i én dropdown påvirke indholdet i en anden. Det forvirrer mange brugere.

Hvis du ved, at mange brugere vil vælge den samme værdi i en dropdown, så marker den med <option selected="selected">Default</option>. Dermed slipper brugerne for at bruge tid på at gennemsøge listen.

Undlad at løsningen reagerer på brugerens direkte valg i dropdownen, så brugeren altid let kan vælge en anden mulighed. Tilføj i stedet en knap, så løsningen først anvender brugerens valg ved klik på knappen.

Dropdown do's and don'ts

Sådan (do)

Eksempel på, hvordan en dropdown-menu kan se ud

Sådan: Brug en dropdown-menu, når brugerne skal vælge 1 svar blandt mindst 5 gensidigt udelukkende valgmuligheder (ISO, 2012, afsnit 8.11). Formulér valgmulighederne så kort og konsistent som muligt.

Ikke sådan (don't)

Eksempel på, hvordan en dropdown-menu ikke bør se ud

Ikke sådan: Skjul ikke valgmuligheder i en dropdown-menu, når der kun er nogle få, eller når der er plads til at vise valgmulighederne som radioknapper eller tjekbokse. Dropdown-menuer bør kun bruges, når der ikke er andre muligheder (Wroblewski, 2015) – fx af pladshensyn. Dropdown-menuer er ergonomisk svære at bruge og skjuler brugernes valgmuligheder.

Fejlmeddelelse

Læs mere om korrekt brug af fejlmeddelelser og deres formuleringer.

Når der vises en fejlmeddelelse, vis da også fejlopsummering.

Eksempel på dropdown med fejlmeddelelse
Fejl: Vælg en mulighed

Se komponenten i eksempelløsninger

Trinformular til ansøgning: Tilføj dokumentation

Referencer

Installation

HTML Struktur

Kodeeksempel
<div class="form-group">
  <label class="form-label" for="options">Dropdown label (select)</label>

  <select class="form-select" name="options" id="options" required>
    <option value="option1">Mulighed 1</option>
    <option value="option2">Mulighed 2</option>
    <option value="option3">Mulighed 3</option>
  </select>
</div>

Dropdown skal have et label tilknyttet.

Anvend ikke JavaScript til automatisk at udføre en handling, når brugeren vælger en værdi i dropdownen. Tilføj i stedet en knap ved dropdownen.

Brug dropdown i begrænset omfang. Værdierne i en dropdown er ikke umiddelbart synlige for brugerne, og det øger sidens kompleksitet for dem.