Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Privatlivspolitik og cookies

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Erhvervsstyrelsen behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os her:

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr. 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi anvender data til at forbedre Det Fælles Designsystem og give dig/myndigheden et bedre produkt. Vi indsamler desuden oplysninger til en anonymiseret statistik over hvor mange brugere, der åbner deres mails.

Kategorier af personoplysninger

Når du anvender FDS, vil vi i forbindelse med indsamling af brugsstatistik registrere din IP-adresse.

Hvor behandles dine personoplysninger?

IP-adressen gemmes hos Piwik PRO.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger bliver videregivet til følgende modtagere:

Medarbejderne i Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at forbedre produktet.

Piwik PRO er databehandlere for hovedparten af FDS-behandlinger af personoplysninger. De har adgang efter instruks fra FDS-teamet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af IT-systemerne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler.

Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Oplysningerne i forbindelse med din tilmelding til at modtage nyhedsmail vil blive opbevaret, indtil du afmelder dit nyhedsabonnement.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, konsekvensen heraf vil være at du ikke længere kan modtage nyhedsbrev fra Det Fælles Designsystem.

Ønsker du således at afmelde et eller flere af dine nyhedsabonnementer, kan du framelde dig/opdatere dine abonnementer via linket nederst på tilmeldingssiden. Du vil derefter ikke modtage nyheder fra det pågældende abonnement.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22 i forordningen.

I det følgende beskriver vi dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen (”Vejledning om de registreredes rettigheder”) på datatilsynets hjemmeside eller henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på mail DPO@em.dk.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Erhvervsstyrelsen om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til Erhvervsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over FDS-behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Brug af cookies på Det Fælles Designsystem (FDS)

Hvad er en cookie?

En cookie er et lille stykke kode, der bliver gemt på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe på internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder.

Formålet med cookies på FDS

På FDS bruges cookies primært til et formål:

At samle anonyme statistiske data om brugernes adfærd på FDS. Statistikken kan anvendes til at forbedre designsystem.dk fordi vi kan finde uhensigtsmæssigheder og se, hvilke dele af designsystem.dk, brugerne anvender. Vi kan desuden bruge data til at se, om designsystem.dk opfylder de mål, der er sat for sitet. Disse cookies sættes først efter du har fået information om formålet med dem og har accepteret dem ved at klikke dig videre.

Hvad sker der, hvis du ikke tillader cookies?

Hvis du helt vil undgå cookies, kan du sætte din browser op til ikke at acceptere dem. Evt. link til Virks vejledning.

Cookies til statistik

Vi samler anonymiseret statistik ved hjælp af statistikprogrammet Piwik PRO. Vi bruger statistikkerne til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af FDS.

Første gang du lander på FDS, ser du et banner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på linket “Nej tak til cookies til statistik”, sættes der ingen cookies til statistik, og banneret forsvinder. Derimod sættes en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at vi indsamler statistik.

Hvis du klikker dig videre til endnu en side, uden at vælge “Nej tak …”, sættes der cookies til at samle statistik, og banneret forsvinder. Oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.

Stop med at samle statistik

Ønsker du ikke længere, at vi samler statistik om din brug af FDS, så kan du vælge “nej” til at vi indsamler statistik nedenfor. Så vil dine besøg på FDS ikke blive registreret til forbedring af brugeroplevelsen. Vi bruger en cookie for at huske dit “nej” til statistik.

Når du klikker på “nej”, bliver der ikke sat cookies fra Piwik PRO.

Må vi indsamle statistik om din brug af FDS?

Cookies ved brugerundersøgelser

Når vi gennemfører brugerundersøgelser på FDS, anvender vi cookies, dels til at styre, hvor mange gange du som bruger ser invitationen til undersøgelsen, dels til at registrere, om du har svaret på undersøgelsen. På den måde sikrer vi, at du som bruger ikke ser invitationen til undersøgelsen igen, efter du har svaret.

Cookies som er tekniske forudsætninger

Vi sætter cookies for at indsamle statistik og for at huske dit valgte tema på designsystem.dk.

Sådan undgår eller sletter du cookies

Ønsker du ikke, at FDS sætter cookies, kan du bruge funktionen her på siden til at slå cookies fra. Ønsker du ikke, at der bliver sat cookies generelt, kan du tilføje FDS til listen over websites, du gerne vil blokere cookies fra i internetindstillingerne i din browser.

Flere oplysninger om cookies

Her kan du læse om hvad cookies kan bruges til: