Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Komponenter

Beskeder (Alerts)

Anvendes til

Beskeder (Alerts) anvendes til at give brugeren vigtig og aktuel information om fx status, generelle fejl, til fejlopsummeringer, samt til at gøre opmærksom på ting brugeren skal vide, fx automatiske ændringer i brugerens data o.l.

Anvend succes- og advarselsbeskeder til at bekræfte en handling eller give besked om behov for handling.

Anvendes ikke til

Brug ikke beskeder til at markere fejlindtastning i et specifikt felt. Brug da fejlmeddelelser i stedet.

Brug modal dialog – ikke beskeder – til at give brugerne information om en potentielt kritisk handling. Dermed risikerer brugeren ikke at overse eller misforstå beskeden.

Vejledning

Brug kun beskeder, når det er nødvendigt og hjælper brugeren med at forstå hvad denne skal, hvad der sker eller hvorfor. Brug ikke beskeder som farvelade for at “peppe” løsningen op.

Brug ord og begreber, som brugeren kan genkende fra løsningen.

Skriv kort og præcist og undgå tekniske beskeder, der kan forvirre brugeren.

Brug beskeder til at øge brugerens forståelse for løsningen.

Sådan (do)

Beskeder bør placeres i øverst i formularen - dvs. over alle felter.

Sådan: Brug beskeder til at gøre brugerne opmærksomme på vigtige oplysninger, der kan hjælpe dem med at udføre og fuldføre deres opgave, fx status, opdateringer, nedetid eller fejl. Gør informationen konstruktiv og handlingsanvisende (Lior, 2013, s. 153).

Ikke sådan (don't)

Beskeder bør ikke placeres midt i formularen, og slet ikke flere beskeder på én gang.

Ikke sådan: Brug ikke besked-komponenten som erstatning for fejlmeddelelser eller hjælpetekster, der kun er relevante for et bestemt felt i formularen.

Referencer

Linda Newman Lior: Writing for Interaction (2013)

Se komponenten i eksempelløsninger

Beskeder med ikon

Teksteksempler

Sådan (do)

Eksempel på, hvordan en successbesked kan se ud

Sådan: Giv brugerne besked, når noget er lykkedes (Wroblewski, 2008, s. 133). Succesmeddelelser er bekræftelser på, at systemet har modtaget en brugers input. De kan vises, når et felt er udfyldt korrekt, når et trin i en proces er gennemført eller som afslutning på formularen. Giv brugerne mulighed for at bekræfte eller ændre det indtastede, når det er relevant (Lior, 2013, s. 151).

Ikke sådan (don't)

Eksempel på, hvordan en successbesked ikke bør se ud

Ikke sådan: Undgå succesmeddelelser, der er så korte, at de efterlader brugerne usikre på, hvad der er sket, hvad der er indsendt, og hvad der sker næst. Undgå blindgyder ved at foreslå passende næste handlinger på kvitteringssider (Wroblewski 2008, s. 95 og 136). Undgå at vise succesmeddelelser i modale vinduer (Silver, 2018, s. 256-257).

Referencer

  • Linda Newman Lior: Writing for Interaction (2013)
  • Luke Wroblewski: Web Form Design: Filling in the Blanks (2008)
  • Adam Silver: Form Design Patterns (2018)

Besked med luk knap

Besked med luk

Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet.

Luk