Gå til sidens indhold

Om designsystemet

Styregruppe

Styregruppen er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Styregruppen bliver betjent af FDS-teamet.

Styregruppen sætter retning og fremdrift i udviklingen af FDS og træffer de strategiske beslutninger om den videre udformning af designsystemet.

Som ledelsesorgan for udviklingen af FDS godkender styregruppen alle større ændringer i tidsplan og budget samt igangsættelsen af nye større initiativer. Fx godkender styregruppen nye udviklingsaktiviteter, som FDS-teamet indstiller.

Gennem sin prioritering af større opgaver sikrer og understøtter styregruppen de enkelte myndigheders forretningsmæssige behov i forhold til designsystemet.

Endelig behandler styregruppen alle indstillinger fra samarbejdsforummet og FDS-teamet.

Styregruppen afholder efter behov møder, som bliver indkaldt og afholdt af FDS-teamet.