Gå til sidens indhold

Om designsystemet

FDS-teamet

FDS-teamet varetager to primære funktioner:

  • Løbende drift og udvikling af FDS
  • Sekretariatsbetjening af styregruppen og samarbejdsforummet

Løbende drift og udvikling af FDS

FDS-teamet sørger for en stabil drift af FDS ved løbende at behandle indkomne fejl, opdateringer og mindre ændringsønsker.

FDS-teamet besvarer spørgsmål om det fælles designsystem. Spørgsmål om Virk eller borger.dk bliver videresendt til de to portaler til besvarelse.

Sekretariatsbetjening af styregruppen og samarbejdsforummet

FDS-teamet styrer beslutningsgangene omkring FDS og faciliterer styregruppen og samarbejdsforummet, blandt andet gennem indstilling om større opdateringer og nyudvikling.

Teamet afrapporterer desuden løbende om fremdrift og status på udviklingen af designsystemet til styregruppen.

Teamets sammensætning

FDS-teamet består af medarbejdere, fra hhv. Digitaliseringsstyrelsen/borger.dk og Erhvervsstyrelsen/Virk, der dedikerer en vis mængde tid til support, drift, videreudvikling og sekretariatsbetjening i FDS regi ugentligt. Teamet er udgjort af user experience designere og sekretariatsmedarbejdere, samt en product owner. Derudover er der tilknyttet en fast frontend-udvikler, der står for fejlrettelser og optimering af koden, udvikling af nye komponenter og dokumentationssiden samt teknisk support.