Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Komponenter

Tekstområde

Anvendes til

Brug tekstområder til sammenhængende (mere end 2 linjer) men ustruktureret tekst og sætninger, der har karakter af prosa. Fx en baggrundsfortælling.

Anvendes når der er behov for yderligere sammenhængende information, hvis karakter brugeren ikke kan vælge ud fra et prædefineret sæt værdier.

Anvendes når løsningen stiller et spørgsmål, der ikke kan besvares i et felt.

Anvendes ikke til

Brug ikke tekstområder til struktureret information, hvor datakonsistens har betydning.

Vejledning

Angiv tekstområdets højde, så det modsvarer den tekstmængde, du forventer, at brugeren skal indtaste.

Overvej at begrænse antallet af tegn, hvis det giver mening.

Vis kun fejlmeddelelser, når brugeren har indtastet en ugyldig værdi.

Fejlmeddelelser skal være meningsfulde og hjælpsomme.

Placér fejlmeddelelser mellem label og felt, og markér feltet med rødt.

Sådan (do)

Eksempel på, hvordan et tekstområde kan se ud

Sådan: Tilpas højde og bredde af tekstområdet, så brugerne komfortabelt kan indtaste kommentarer eller redegøre for handlingsforløb. Teksten skal ombryde, så enkeltord ikke bliver delt (ISO, 2012, afsnit 9.1.3). Lad områdets størrelse indikere mængden af indhold, der forventeligt skal skrives i tekstområdet.

Ikke sådan (don't)

Eksempel på, hvordan et tekstområde ikke bør se ud

Ikke sådan: Gør ikke tekstområder så små, at brugerne bliver nødt til at scrolle for at kontrollere almindelige mængder tekst. Undgå helt horisontal scroll.

Referencer

ISO 9241-143: Forms (2012)

Se komponenten i eksempelløsninger