Gå til sidens indhold

Komponenter

Dropdown-menu

Anvendes til

Anvend kun dropdown menuer, når det er absolut nødvendigt og kun i tilfælde, hvor brugeren skal vælge mellem 7 og 15 værdier på en begrænset plads.

Anvendes ikke til

  • Lister med færre værdier end 7.
  • Lister med flere værdier end 15. I så tilfælde bør du tilbyde brugeren et felt med auto-forslag, når brugeren begynder at indtaste.

Brug tjekbokse fremfor dropdown menu, hvis brugeren skal vælge mere end 1 værdi.

Brug ikke dropdown-menu til navigation, som den ikke er velegnet til.

Vejledning

Dropdown menuer kræver ekstra aftestning på målgruppen pga. de kognitive udfordringer, de kan afføde.

Undgå at lade brugerens valg i én dropdown menu påvirke indholdet i en anden. Det forvirrer mange brugere.

Hvis du ved, at mange brugere vil vælge den samme værdi i en dropdown menu, så marker den med <option selected="selected">Default</option>. Dermed slipper brugerne for at bruge tid på at gennemsøge listen.

Anvend ikke JavaScript til automatisk at sende den valgte værdi, men sørg for at der er en submit-knap til at sende formularen med.

Multiselect

Ønsker man at vælge flere værdier i en drop down, kan man vælge at bruge selectWoo, som er et tredjeparts bibliotek hvortil vi leverer et tema, så det følger det visuelle udtryk i Det Fælles Designsystem.

Læs mere om brug af selectWoo med FDS i kode afsnittet.