Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Fejlopsummering

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

Kodeeksempel
<div class="alert alert-error mt-0 mb-8" role="alert" data-module="error-summary">
  <div class="alert-body">
    <h2 class="alert-heading">Der er problemer</h2>
    <ul class="alert-text nobullet-list">
      <li><a class="function-link" href="#date-field-year">Datoen for udløbsdato på dit
          pas bør inkludere årstal</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#zipcode-field">Indtast postnummer - fx
          4000</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

Indsættes over formularen, men under h1 overskriften.

Hver fejl tilføjes til <ul> listen med et anchor link til feltet der er omtalt således at fokus flyttes til pågældende felt.

Placering

Kodeeksempel
<div class="alert alert-error mt-0 mb-8" role="alert" data-module="error-summary">
  <div class="alert-body">
    <h2 class="alert-heading">Der er problemer</h2>
    <ul class="alert-text nobullet-list">
      <li><a class="function-link" href="#example-name-error">Skriv dit fulde navn, og
          adskil for- og efternavne med mellemrum, fx Anders Andersen</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#checkboxes-error-option1">Angiv om du er
          dansk, svensk eller anden nationalitet</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#date-input-error-day">Datoen kan ikke være i
          fremtiden</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

<h1 id="oplysninger-om-dig">Oplysninger om dig</h1>
<form novalidate>

  <div class="form-group form-error">
    <label class="form-label" for="example-name-error">Hvad er dit fulde navn?</label>

    <span class="form-error-message" id="example-name-error-error">
      <span class="sr-only">Fejl: </span>Skriv dit fulde navn, og adskil for- og
      efternavne med mellemrum, fx Anders Andersen
    </span>

    <input type="text" id="example-name-error" name="example-name-error"
      class="form-input" aria-invalid="true"
      aria-describedby="example-name-error-error " required autocomplete="name">
  </div>

  <div class="form-group form-error">
    <fieldset aria-describedby="checkboxes-error-error">
      <legend class="form-label">
        Hvad er din nationalitet?
      </legend>

      <span class="form-error-message" id="checkboxes-error-error">
        <span class="sr-only">Fejl: </span>Angiv om du er dansk, svensk eller anden
        nationalitet
      </span>

      <div class="form-group-checkbox">
        <input type="checkbox" id="checkboxes-error-option1" name="nationalitet[]"
          class="form-checkbox checkbox-large" value="dansk">
        <label class="form-label" for="checkboxes-error-option1">Dansk</label>

      </div>

      <div class="form-group-checkbox">
        <input type="checkbox" id="checkboxes-error-option2" name="nationalitet[]"
          class="form-checkbox checkbox-large" value="svensk">
        <label class="form-label" for="checkboxes-error-option2">Svensk</label>

      </div>

      <div class="form-group-checkbox">
        <input type="checkbox" id="checkboxes-error-option3" name="nationalitet[]"
          class="form-checkbox checkbox-large" value="anden">
        <label class="form-label" for="checkboxes-error-option3">Anden
          nationalitet</label>

      </div>

    </fieldset>
  </div>

  <div class="form-group form-error">
    <fieldset aria-describedby="date-input-error-hint date-input-error-error ">
      <legend class="form-label">
        Hvornår blev dit pas udstedt?
      </legend>
      <span class="form-hint" id="date-input-error-hint">For eksempel: 05 12 2018</span>
      <span class="form-error-message" id="date-input-error-error">
        <span class="sr-only">Fejl: </span>Datoen kan ikke være i fremtiden
      </span>
      <div class="date-group js-calendar-group mt-3">

        <div class="form-group form-group-day">
          <label class="form-label" for="date-input-error-day">Dag</label>

          <input type="tel" id="date-input-error-day"
            class="form-input js-calendar-day-input" value="01" required
            data-min="1" data-max="31" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
            data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
            title="Indtast dag på måneden som tal">
        </div>

        <div class="form-group form-group-month">
          <label class="form-label" for="date-input-error-month">Måned</label>

          <input type="tel" id="date-input-error-month"
            class="form-input js-calendar-month-input" value="12" required
            data-min="1" data-max="12" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
            data-input-regex="^[0-9]{0,2}$" title="Indtast månedens nummer">
        </div>

        <div class="form-group form-group-year">
          <label class="form-label" for="date-input-error-year">År</label>

          <input type="tel" id="date-input-error-year"
            class="form-input js-calendar-year-input" value="2076" required
            data-min="1900" data-max="3000" maxlength="4" pattern="^[0-9]{0,4}$"
            data-input-regex="^[0-9]{0,4}$" title="Indtast årstal">
        </div>

      </div>
    </fieldset>
  </div>

</form>

Javascript

Fejlopsummering kræver JavaScript samt attributten data-module="error-summary" for at fungere korrekt. Dermed vil et klik på et link i opsummeringen betyde, at brugeren scroller ned til feltet med fejl uden at scrolle forbi feltets label. Man kan enten gøre brug af DKFDS.init() eller initiere komponenten manuelt med nedenstående:

new DKFDS.ErrorSummary(document.getElementById('ALERT-ID')).init();