Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Luk

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Fejlopsummering

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="alert alert-error mt-0 mb-8" role="alert" aria-atomic="true">
  <div class="alert-body">
    <p class="alert-heading">Der er problemer</p>
    <ul class="alert-text nobullet-list">
      <li><a class="function-link" href="#date-field-year">Datoen for
          udløbsdato på dit pas bør inkludere årstal</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#zipcode-field">Indtast
          postnummer - fx 4000</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

Indsættes over formularen, men under h1 overskriften.

Hver fejl tilføjes til <ul> listen med et anchor link til feltet der er omtalt således at fokus flyttes til pågældende felt.

Placering

<main class="col-12 col-lg-9" id="main-content">

  <div class="alert alert-error mt-0 mb-8" role="alert"
    aria-atomic="true">
    <div class="alert-body">
      <p class="alert-heading">Der er problemer</p>
      <ul class="alert-text nobullet-list">
        <li><a class="function-link" href="#example-name">Skriv dit
            fulde navn, og adskil for- og efternavne med
            mellemrum, fx Christian Emil Vestergaard
            Christiansen</a></li>
        <li><a class="function-link" href="#nationalitet1">Angiv om
            du er dansk, svensk eller anden nationalitet</a>
        </li>
        <li><a class="function-link" href="#date-day">Datoen kan
            ikke være i fremtiden</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>

  <h1 id="oplysninger-om-dig">Oplysninger om dig</h1>
  <form>

    <div class="form-group form-error">
      <label class="form-label " for="example-name">
        Hvad er dit fulde navn?
      </label>

      <span class="form-error-message" id="example-name-error">
        <span class="sr-only">Fejl:</span> Skriv dit fulde navn, og
        adskil for- og efternavne med mellemrum, fx Christian Emil
        Vestergaard Christiansen
      </span>
      <input class="form-input " required id="example-name" value=""
        name="form-error" type="text" aria-invalid="true"
        aria-describedby=" example-name-error">
    </div>

    <div class="form-group form-error">
      <fieldset aria-describedby="example-nationalitet-error">
        <legend class="h5">Hvad er din nationalitet?</legend>
        <span class="form-error-message"
          id="example-nationalitet-error"><span
            class="sr-only">Fejl:</span> Angiv om du er dansk,
          svensk eller anden nationalitet</span>
        <ul class="nobullet-list">
          <li>
            <input id="nationalitet1" type="checkbox"
              name="nationalitet" value="dansk"
              class="form-checkbox checkbox-large " />
            <label for="nationalitet1" class="">Dansk</label>
          </li>
          <li>
            <input id="nationalitet2" type="checkbox"
              name="nationalitet[]" value="svensk"
              class="form-checkbox checkbox-large " />
            <label for="nationalitet2" class="">Svensk</label>
          </li>
          <li>
            <input id="nationalitet3" type="checkbox"
              name="nationalitet[]" value="anden"
              class="form-checkbox checkbox-large " />
            <label for="nationalitet3" class="">Anden
              nationalitet</label>
          </li>
        </ul>
      </fieldset>
    </div>

    <div class="form-group form-error ">
      <fieldset
        aria-dsecribedby="example-date-field-hint example-date-field-error">
        <legend class="form-label">Hvornår blev dit pas udstedt?
        </legend>
        <span class="form-hint" id="example-date-field-hint">Fx: 05
          12 2018</span>
        <span class="form-error-message "
          id="example-date-field-error"><span
            class="sr-only">Fejl:</span> Datoen kan ikke være i
          fremtiden</span>
        <div class="date-group js-calendar-group mt-3">
          <div class="form-group form-group-day">
            <label class="form-label"
              for="date-day">Dag</label>
            <input class="form-input js-calendar-day-input"
              id="date-day" value="01" type="tel"
              data-min="1" data-max="31" maxlength="2"
              pattern="^[0-9]{0,2}$"
              data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
              title="Indskriv dag på måneden som tal" />
          </div>
          <div class="form-group form-group-month">
            <label class="form-label"
              for="date-month">Måned</label>
            <input class="form-input js-calendar-month-input"
              id="date-month" value="12" type="tel"
              data-min="1" data-max="12" maxlength="2"
              pattern="^[0-9]{0,2}$"
              data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
              title="Indskriv månedens nummer" />
          </div>
          <div class="form-group form-group-year ">
            <label class="form-label"
              for="date-year">År</label>
            <input class="form-input js-calendar-year-input"
              id="date-year" value="2076" type="tel"
              data-min="1900" data-max="3000" maxlength="4"
              pattern="^[0-9]{0,4}$"
              data-input-regex="^[0-9]{0,4}$"
              title="Indskriv årstal" />
          </div>

        </div>
      </fieldset>
    </div>

  </form>
</main>