Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Fejlopsummering

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="alert alert-error mt-0 mb-8" role="alert" aria-atomic="true">
  <div class="alert-body">
    <p class="alert-heading">Der er problemer</p>
    <ul class="alert-text nobullet-list">
      <li><a class="function-link" href="#date-field-year">Datoen for
          udløbsdato på dit pas bør inkludere årstal</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#zipcode-field">Indtast
          postnummer - fx 4000</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

Indsættes over formularen, men under h1 overskriften.

Hver fejl tilføjes til <ul> listen med et anchor link til feltet der er omtalt således at fokus flyttes til pågældende felt.

Placering

<div class="alert alert-error mt-0 mb-8" role="alert" aria-atomic="true">
  <div class="alert-body">
    <p class="alert-heading">Der er problemer</p>
    <ul class="alert-text nobullet-list">
      <li><a class="function-link" href="#example-name">Skriv dit
          fulde navn, og adskil for- og efternavne med mellemrum,
          fx Christian Emil Vestergaard Christiansen</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#nationalitet1">Angiv om du
          er dansk, svensk eller anden nationalitet</a></li>
      <li><a class="function-link" href="#date-day">Datoen kan ikke
          være i fremtiden</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

<h1 id="oplysninger-om-dig">Oplysninger om dig</h1>
<form>

  <div class="form-group form-error">
    <label class="form-label " for="example-name">
      Hvad er dit fulde navn?
    </label>

    <span class="form-error-message" id="example-name-error">
      <span class="sr-only">Fejl:</span> Skriv dit fulde navn, og
      adskil for- og efternavne med mellemrum, fx Christian Emil
      Vestergaard Christiansen
    </span>
    <input class="form-input " required id="example-name" value=""
      name="form-error" type="text" aria-invalid="true"
      aria-describedby=" example-name-error">
  </div>

  <div class="form-group form-error">
    <fieldset aria-describedby="example-nationalitet-error">
      <legend class="form-label">Hvad er din nationalitet?</legend>
      <span class="form-error-message"
        id="example-nationalitet-error"><span
          class="sr-only">Fejl:</span> Angiv om du er dansk,
        svensk eller anden nationalitet</span>
      <ul class="nobullet-list">
        <li>
          <input id="nationalitet1" type="checkbox"
            name="nationalitet" value="dansk"
            class="form-checkbox checkbox-large " />
          <label for="nationalitet1" class="">Dansk</label>
        </li>
        <li>
          <input id="nationalitet2" type="checkbox"
            name="nationalitet[]" value="svensk"
            class="form-checkbox checkbox-large " />
          <label for="nationalitet2" class="">Svensk</label>
        </li>
        <li>
          <input id="nationalitet3" type="checkbox"
            name="nationalitet[]" value="anden"
            class="form-checkbox checkbox-large " />
          <label for="nationalitet3" class="">Anden
            nationalitet</label>
        </li>
      </ul>
    </fieldset>
  </div>

  <div class="form-group form-error ">
    <fieldset
      aria-describedby="example-date-field-hint example-date-field-error">
      <legend class="form-label">Hvornår blev dit pas udstedt?
      </legend>
      <span class="form-hint" id="example-date-field-hint">Fx: 05 12
        2018</span>
      <span class="form-error-message "
        id="example-date-field-error"><span
          class="sr-only">Fejl:</span> Datoen kan ikke være i
        fremtiden</span>
      <div class="date-group js-calendar-group mt-3">
        <div class="form-group form-group-day">
          <label class="form-label" for="date-day">Dag</label>
          <input class="form-input js-calendar-day-input"
            id="date-day" value="01" type="tel" data-min="1"
            data-max="31" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
            data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
            title="Indskriv dag på måneden som tal"
            aria-describedby="example-date-field-hint" />
        </div>
        <div class="form-group form-group-month">
          <label class="form-label"
            for="date-month">Måned</label>
          <input class="form-input js-calendar-month-input"
            id="date-month" value="12" type="tel" data-min="1"
            data-max="12" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
            data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
            title="Indskriv månedens nummer"
            aria-describedby="example-date-field-hint" />
        </div>
        <div class="form-group form-group-year ">
          <label class="form-label" for="date-year">År</label>
          <input class="form-input js-calendar-year-input"
            id="date-year" value="2076" type="tel"
            data-min="1900" data-max="3000" maxlength="4"
            pattern="^[0-9]{0,4}$"
            data-input-regex="^[0-9]{0,4}$"
            title="Indskriv årstal"
            aria-describedby="example-date-field-hint" />
        </div>

      </div>
    </fieldset>
  </div>

</form>