Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Dropdown

Eksempel på dropdown

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

Kodeeksempel
<div class="form-group">
  <label class="form-label" for="options">Dropdown label (select)</label>

  <select class="form-select" name="options" id="options" required>
    <option value="option1">Mulighed 1</option>
    <option value="option2">Mulighed 2</option>
    <option value="option3">Mulighed 3</option>
  </select>
</div>

Dropdown skal have et label tilknyttet.

Anvend ikke JavaScript til automatisk at udføre en handling, når brugeren vælger en værdi i dropdownen. Tilføj i stedet en knap ved dropdownen.

Brug dropdown i begrænset omfang. Værdierne i en dropdown er ikke umiddelbart synlige for brugerne, og det øger sidens kompleksitet for dem.