Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Dropdown

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<form novalidate class="form mb-7 input-width-m">

  <div class="form-group ">
    <label class="form-label" for="options">
      Dropdown label (select)
    </label>

    <select class=" form-select" name="options" id="options">

      <option value="option1">Mulighed 1</option>

      <option value="option2">Mulighed 2</option>

      <option value="option3">Mulighed 3</option>

    </select>
  </div>

</form>

Dropdown skal have et label tilknyttet.

Anvend ikke JavaScript til automatisk at sende den valgte værdi, da en skærmlæser vælger hver option i takt med, at den læser dem op.

Brug dropdown i begrænset omfang. Værdierne i en dropdown er ikke umiddelbart synlige for brugerne, og det øger sidens kompleksitet for dem.