Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Dropdown-menu

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<form class="form mb-7 input-width-m">

  <div class="form-group ">

    <label class="form-label " for="options">Dropdown label
      (select)</label>
    <select class=" form-select" name="options" id="options">
      <option value>Vælg</option>

      <option value="option1">Mulighed 1</option>

      <option value="option2">Mulighed 2</option>

      <option value="option3">Mulighed 3</option>

    </select>
  </div>

</form>

Dropdown menu skal have et label tilknyttet.

Anvend ikke JavaScript til automatisk at sende den valgte værdi, da en skærmlæser vælger hver option i takt med, at den læser dem op.

Brug dropdown menu i begrænset omfang. Værdierne i en dropdown menu er ikke umiddelbart synlige for brugerne, og det øger sidens kompleksitet for dem.