Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Luk

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Eksempler på implementering

Vi tager gerne i mod rettelser og tilføjelser til beskrivelserne på denne side, da brugerne gerne selv er

Angular

For at bruge DKFDS med Angular CLI gøres følgende:

I package.json tilføjes DKFDS.

"dependencies": {
  "dkfds": "^5.0.0"

Implementer CSS

I angular.json udpeges styling alt efter, hvilket tema der skal benyttes.

"styles": [
  "node_modules/dkfds/dist/css/dkfds-­virkdk.css"

Implementer JavaScript

Javascript kan implementeres på mange måder, og meget afhænger af projektets opbygning, og hvor komponenterne er placeret.

Man kan vælge at initiere alle typer af komponenter på én gang med DKFDS.init(), eller man kan vælge at initiere en komponent enkeltvis fx new DKFDS.Accordion(document.getElementByID('ACCORDION-ID'));.

Eksempel på implementering i AppComponent:

import {Component, OnInit} from '@angular/core';
import * as DKFDS from 'dkfds'
@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent implements OnInit{
  title = 'Tour of Heroes';
  
  constructor() { }
  
  ngOnInit() {
    DKFDS.init();
  }
}

Samme implementering kan bruges i underliggende components. Men bemærk at den kun vil dække komponenter, som eksisterer på det tidspunkt. Det vil sige, at hvis andre components bliver loaded efterfølgende, vil disse ikke være dækket, og man skal derfor håndtere dette efterfølgende.

I performance sammenhæng kan det også give mening, hvis man ikke gør brug af så mange javascript afhængige komponenter, at man initierer hver komponent enkeltvis fx new DKFDS.Accordion(document.getElementByID('ACCORDION-ID')); - fremfor brug af DKFS.init()