Gå til sidens indhold

Om designsystemet

Samarbejdsforum

Samarbejdsforum består af FDS-teamet og myndigheder, der anvender designsystemet. Myndigheder, som overvejer at anvende designsystemet, kan også deltage. I forummet sparrer vi om FDS og udviklingen fremadrettet.

Næste møde

Næste samarbejdsforum er ikke planlagt endnu.

Netværk, sparring og support

GitHub

GitHub er verdens største frontend-udvikler fællesskab, og et versionsstyrringsredskab til deling af kode og facilitering af open source samarbejde.

Brug GitHub til:

 • Teknisk support.
 • Design support.
 • Rapportering af fejl og mangler.
 • Kommentarer og ønsker til indholdet på FDS.
 • Efterspørgelser af nye komponenter/eksempler.
 • Foreslag til ændring af komponenter/eksempler.

Opret et “issue” (en slags sag) på GitHub

Mail

Du kan også kontakte FDS-teamet via e-mail. Vi vil bestræbe os på at svare eller videresende dig til nogen fra borger.dk eller Virk som kan svare dig.

Vi anbefaler at bruge mailen i tilfælde hvor:

 • Du har spørgsmål vedrørende krav og godkendelse af din selvbetjeningsløsning.
 • Du ikke ønsker at dele dine spørgsmål med andre.
 • Du gerne vil sætte et møde i stand med os.

Send en mail til FDS-teamet

Få indflydelse via samarbejde

FDS skal udvikle sig i samarbejde mellem myndigheder, og myndighederne skal opleve, at designsystemet i høj grad understøtter deres forretningsbehov. Møderne i samarbejdsforummet skal således skabe rum for vidensdeling og drøftelse på tværs af de myndigheder, der anvender designsystemet til udvikling af offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

I samarbejdsforummet har myndigheder og deres leverandører mulighed for at give input til det fælles designsystem gennem gensidige orienteringer, drøftelse og vidensdeling om erfaringerne med systemet. Dette kan blandt andet ske ved:

 • FDS-teamet eller en myndighed præsenterer større opdateringer og nyudviklinger af designsystemet til drøftelse i samarbejdsforummet, inden der bliver udarbejdet en indstilling til styregruppen. Samarbejdsforum har derigennem indflydelse på at udvikle FDS ved at kvalificere de emner, der viderestilles til styregruppen.
 • Hver myndighed kan selvstændigt via samarbejdsforummet foreslå en selvfinansiering af en ønsket ny-udvikling af FDS. FDS-teamet udarbejdet indstilling herom til styregruppen, som træffer endelig beslutning.

Samarbejdsforummet har ikke selvstændig beslutningskompetence og skal følge strategien for FDS. Forummet mødes som udgangspunkt 3-4 gange om året. Møderne faciliteres af FDS-teamet.