Gå til sidens indhold

Om designsystemet

Det Fælles Designsystem (FDS) er bygget op omkring en agil governancemodel, som løbende bliver evalueret og tilpasset efter behov og ønsker fra de samarbejdende myndigheder og styregruppen for FDS.

Governancemodellen skal sikre, at styringen af samarbejdet og arbejdsgangene omkring designsystemet fungerer optimalt. Det skal blandt andet ske ved at:

  • Skabe rammerne for, at myndigheder og leverandører i fællesskab kan drøfte udvikling og forbedringer af systemet.
  • Sikre en udvikling af FDS, der er baseret på dialog og vidensdeling.

Samarbejdet omkring FDS bliver varetaget af tre organer og følger strukturen i governancemodellen:

  • Samarbejdsforum, deler erfaringer om brug af FDS og bidrager med udviklingsønsker.
  • Styregruppe, leder samarbejdet og træffer de formelle beslutninger om udviklingen af FDS.
  • FDS-teamet står for den daglige drift og videreudvikling af FDS.