Gå til sidens indhold

Komponenter

Headers

En header skal være identitetsgivende og sigende for siden og dens indhold. Tydelige headers er med til at skabe en let navigation for brugeren og hjælper dermed brugeren med at finde vej.

Retningslinjer

Om headerens opbygning og struktur

Standard header

<header class="header" role="banner">

  <!--1A: Portal header -->
  <div class="portal-header">
    <div class="container portal-header-inner">
      <a href="javascript:void(0);" title="Hjem"
        class="logo alert-leave">
        <span class="d-none d-print-block">Portalnavn</span>
      </a>
      <button
        class="button button-secondary button-menu-open js-menu-open ml-auto d-print-none"
        aria-haspopup="menu" title="Åben mobil menu">Menu</button>

      <!-- 1B: Portal header: info + actions-->
      <div class="portal-info">

        <p class="user"><b class="username">Lone hansen</b> </p>

        <a href="#"
          class="button button-secondary alert-leave d-print-none"
          role="button">
          Log af
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!--2A: Solutiuon header -->
  <div class="solution-header ">
    <div class="container solution-header-inner">
      <div class="solution-heading">
        <a href="#" title="Hjem" class="alert-leave2">
          Løsningstitel
        </a>
      </div>

      <!--2B: Solution header: Authority name + text-->
      <div class="solution-info ">
        <!-- nav-secondary -->

        <h6 class="h5 authority-name"> Myndighedsnavn</h6>

        <p>Support: 12 34 56 78</p>

      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="overlay"></div>
  <nav role="navigation" class=" nav">
    <!-- collapsible-->
    <button
      class="button button-tertiary button-menu-close js-menu-close"
      title="Luk mobil menu"><svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#close"></use></svg>Luk</button>

    <div class="portal-info-mobile">
      <p class="user"><b>Lone Hansen</b></p>
      <a href="#" class="button button-secondary button-signout">
        Log af
      </a>
    </div>

    <div class="solution-info-mobile">
      <p><b>Myndighedsnavn</b></p>
      <p>Support: 12 34 56 78</p>
    </div>

  </nav> <!-- collapsible nav end-->
</header>

Standard header med topmenu

<header class="header" role="banner">

  <!--1A: Portal header -->
  <div class="portal-header">
    <div class="container portal-header-inner">
      <a href="#" title="Hjem" class="logo alert-leave"><span
          class="d-none d-print-block">Portalnavn</span></a>
      <button
        class="button button-tertiary button-menu-open js-menu-open ml-auto d-print-none"
        aria-haspopup="menu" title="Åben mobil menu">Menu</button>

      <!-- 1B: Portal header: info + actions-->
      <div class="portal-info">
        <p class="user">
          <b class="weight-semibold">Christian Emil Vestergaard Christensen</b><br>Københavns Urmager og Værksted v/Martin Elsig</p>
          <a href="#"
            class="button button-secondary alert-leave d-print-none"
            role="button">
            Log af
          </a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!--2A: Solutiuon header -->
  <div class="solution-header">
    <div class="container solution-header-inner">
      <div class="solution-heading">
        <a href="#" title="Home" aria-label="Home"
          class="alert-leave2">En længere løsningstitel</a>
      </div>

      <!--2B: Solution header: Authority name + text-->
      <div class="solution-info">
        <!-- nav-secondary -->
        <h6 class="h5 authority-name">Myndighedsnavn</h6>
        <p>Support: 12 34 56 78 <span class="d-print-none">· <a
              href="#"
              class="icon-link function-link alert-leave">Kontakt<svg class="icon-svg" aria-hidden="true" focusable="false" tabindex="-1"><use xlink:href="#open-in-new"></use></svg></a></span>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="overlay"></div>
  <nav role="navigation" class=" nav">
    <!-- collapsible-->
    <button
      class="button button-secondary button-menu-close js-menu-close"
      title="Luk mobil menu"><svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#close"></use></svg>Luk</button>
    <!-- 3: Main navigation-->
    <div class="navbar navbar-primary">
      <!--3A: Main navigation-->
      <div class="navbar-inner container">
        <ul class="nav-primary">
          <li>
            <a href="#" class="nav-link" title="Designsystem">
              <span>Første menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="current nav-link"
              title="Eksempler">
              <span>Andet menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="nav-link"
              title="Kom godt i gang">
              <span>Tredje menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="nav-link"
              title="Fællesoffentlige krav">
              <span>Fjerde menupunkt</span>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!-- 3: Main navigation end-->

    <!-- 5: Contextual actions-->
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-inner navbar-context-actions container">
        <div class="nav-actions">
          <a href="#"
            class="function-link"><svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#printer"></use></svg>Funktionsikon</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- 5: Contextual actions end-->

    <div class="portal-info-mobile">
      <p class="user"><b>Ida Ester Petersen</b></p>
      <a href="#"
        class="button button-secondary button-signout alert-leave">
        Log af
      </a>
    </div>

    <div class="solution-info-mobile">
      <h6 class="h5 authority-name">Myndighedsnavn</h6>
      <p>Support: 12 34 56 78 · <a href="#"
          class="icon-link function-link alert-leave">Kontakt<svg class="icon-svg" aria-hidden="true" focusable="false" tabindex="-1"><use xlink:href="#open-in-new"></use></svg></a>
      </p>
    </div>

  </nav> <!-- collapsible nav end-->
</header>

Kompleks header

<header class="header" role="banner">

  <!--1A: Portal header -->
  <div class="portal-header">
    <div class="container portal-header-inner">
      <a href="#" title="Home" aria-label="Home"
        class="logo alert-leave"><span
          class="d-none d-print-block">Portalnavn</span></a>
      <button
        class="button button-tertiary button-menu-open js-menu-open ml-auto d-print-none"
        aria-haspopup="menu" title="Åben mobil menu">Menu</button>

      <!-- 1B: Portal header: info + actions-->
      <div class="portal-info">
        <p class="user">
          <b class="weight-semibold">Christian Emil Vestergaard Christensen</b><br>Københavns Urmager og Værksted v/Martin Elsig</p>
          <a href="#"
            class="button button-secondary alert-leave d-print-none"
            role="button">
            Log af
          </a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!--2A: Solutiuon header -->
  <div class="solution-header">
    <div class="container solution-header-inner">
      <div class="solution-heading">
        <a href="#" title="Home" aria-label="Home"
          class="alert-leave2">En langt langt længere
          løsningstitel</a>
      </div>

      <!--2B: Solution header: Authority name + text-->
      <div class="solution-info">
        <!-- nav-secondary -->
        <h6 class="h5 authority-name">Myndighedsnavn</h6>
        <p>Support: 12 34 56 78 <span class="d-print-none">· <a
              href="javascript:void(0);"
              data-micromodal-trigger="modal-contact"
              class="function-link d-inline-block"><svg class="icon-svg" aria-hidden="true" focusable="false" tabindex="-1"><use xlink:href="#card-text-outline"></use></svg>Kontakt</a></span>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="overlay"></div>
  <nav role="navigation" class=" nav">
    <!-- collapsible-->
    <button
      class="button button-secondary button-menu-close js-menu-close"
      title="Luk mobil menu"><svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#close"></use></svg>Luk</button>
    <!-- 3: Main navigation-->
    <div class="navbar navbar-primary">
      <!--3A: Main navigation-->
      <div class="navbar-inner container">
        <ul class="nav-primary">
          <li>
            <a href="#" class="nav-link" title="Designsystem">
              <span>Første menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="nav-link" title="Eksempler">
              <span>Andet menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="nav-link"
              title="Kom godt i gang">
              <span>Tredje menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="nav-link"
              title="Fællesoffentlige krav">
              <span>Fjerde menupunkt</span>
            </a>
          </li>
          <li>
            <div class="overflow-menu">
              <button
                class="current button-overflow-menu js-dropdown js-dropdown--responsive-collapse"
                data-js-target="#headeroverflow1"
                aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                <span>Femte menupunkt</span>
              </button>
              <div class="overflow-menu-inner"
                id="headeroverflow1" aria-hidden="true">
                <ul class="overflow-list">
                  <li>
                    <a class="current"
                      href="#">Subsektion med en
                      meget lang titel som går i
                      flere linier</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Subsektion title</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Subsektion title</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Subsektion title som
                      også er forholdsvis lang</a>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
        </ul>

        <!-- 3B: Main navigation - secondary menu-->
        <ul class="unstyled-list nav-actions">
          <li>
            <div
              class="overflow-menu overflow-menu--open-left">
              <button
                class="button-overflow-menu js-dropdown js-dropdown--responsive-collapse"
                data-js-target="#headeroverflow2"
                aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                Overflow menu
                <svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#menu-down"></use></svg>
              </button>
              <div class="overflow-menu-inner"
                id="headeroverflow2" aria-hidden="true">
                <ul class="overflow-list">
                  <li><a href="#">Menupunkt 1</a></li>
                  <li><a href="#">Et menupunkt 2</a></li>
                  <li><a href="#">Tredje menupunkt 3</a>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!-- 3: Main navigation end-->

    <!-- 4: Secondary navigation-->
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-inner container">
        <div class="nav-secondary">
          <p class="h4 nav-secondary-heading">Ekstra menu- og
            funktionslinje</p>
          <ul class="unstyled-list nav-actions">
            <li>
              <div
                class="overflow-menu overflow-menu--open-right">
                <button
                  class="button-overflow-menu js-dropdown js-dropdown--responsive-collapse"
                  data-js-target="#headeroverflow3"
                  aria-haspopup="true"
                  aria-expanded="false">
                  Overflow menu
                  <svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#menu-down"></use></svg>
                </button>
                <div class="overflow-menu-inner"
                  id="headeroverflow3"
                  aria-hidden="true">
                  <ul class="overflow-list">
                    <li><a href="#">Menupunkt 1</a>
                    </li>
                    <li><a href="#">Et menupunkt 2</a>
                    </li>
                    <li><a href="#">Tredje menupunkt
                        3</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </div>

        <ul class="unstyled-list nav-actions">
          <li>
            <a href="#"
              class="button button-tertiary">Tertiærknap</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"
              class="button button-tertiary">Tertiærknap</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#"
              class="button button-tertiary">Tertiærknap</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!-- 4: Secondary header end-->

    <!-- 5: Contextual actions-->
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-inner navbar-context-actions container">
        <div class="nav-actions">
          <a href=""
            class="function-link"><svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#printer"></use></svg>Funktionsikon</a>
          <a href=""
            class="function-link"><svg class="icon-svg " focusable="false" aria-hidden="true" ><use xlink:href="#content-save"></use></svg>Funktionsikon</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- 5: Contextual actions end-->

    <div class="portal-info-mobile">
      <p class="user">
        <b class="username">Christian Emil Vestergaard Christensen</b>
      </p>
      <p>Københavns Urmager og Værksted v/Martin Elsig</p>
      <a href="#" class="button button-secondary alert-leave"
        role="button">
        Log af
      </a>
    </div>

    <div class="solution-info-mobile">
      <h6 class="h5 authority-name">Myndighedsnavn</h6>
      <p>Support: 12 34 56 78 · <a href="javascript:void(0);"
          data-micromodal-trigger="modal-contact"
          class="function-link d-inline-block"><svg class="icon-svg" aria-hidden="true" focusable="false" tabindex="-1"><use xlink:href="#card-text-outline"></use></svg>Kontakt</a>
      </p>
    </div>

  </nav> <!-- collapsible nav end-->
</header>

<div class="modal" id="modal-contact" aria-hidden="true">
  <div class="modal__overlay bg-modal" tabindex="-1"
    data-micromodal-close>
    <div class="modal__container" role="dialog" aria-modal="true"
      aria-labelledby="modal-contact-1">
      <header class="modal__header">
        <h1 class="modal__title h2" id="modal-contact-1">
          Kontakt
        </h1>
      </header>
      <main class="modal__content">
        <div class="alert alert-warning" role="alert"
          aria-label="Beskedbox der viser en advarsel">
          <div class="alert-body">
            <h3 class="alert-heading">Vi har noget information
              af advarende karakter</h3>
            <p class="alert-text">Noget tekst, der forklarer
              det af advarende karakter, som brugeren bør
              vide inden denne ringer eller skriver. Noget
              tekst, der forklarer det af advarende karakter,
              som brugeren bør vide inden denne ringer eller
              skriver.</p>
          </div>
        </div>
        <h3>En form for support</h3>
        <p>Hvis du har spørgsmål om:</p>
        <ul>
          <li>En ting som denne</li>
          <li>Et andet emne som dette</li>
        </ul>
        <p>Kan du ringe direkte til: 12 34 56 78</p>
        <p>Telefonen er åben:</p>
        <p class="m-0">
          Mandag:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
          kl. 9-17</p>
        <p class="m-0">
          Tirsdag-torsdag:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp kl. 9-17
        </p>
        <p class="m-0">
          Fredag:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
          kl. kl. 9-14</p>
      </main>

      <button class="modal__close button button-secondary"
        aria-label="Close modal" data-micromodal-close>Luk</button>
    </div>
  </div>
</div>