Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Tags

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<button class="tag ">Default </button>
  • Tags markeres tydeligt med en fokus tilstand, når brugere ved hjælp af tastaturet navigerer sig frem til dem.
  • Undgå at anvende div eller img tags til at konstruere et tag, da skærmlæsere ikke automatisk kan afkode funktionaliteten i så fald.
  • Tags med et indlejret svg-ikon som fx (X) for ”Slet” eller ”Fjern” skal være klikbare på hele tag’et og ikke kun ikonet.

Varianter

Tags med ikon

<button class="tag tag-icon">Default
    <svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#highlight-off"></use></svg>
</button>