Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Loading spinner

Eksempel på spinner
Arbejder

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

Kodeeksempel
<div class="spinner"></div>
<div class="spinner-status" role="status">Arbejder</div>

For at ændre spinnerens størrelse kan font-size gøres større eller mindre.

Hvis dele af siden ændres, når spinneren er færdig, tilføj da de korrekte attributter til området, så brugere af hjælpeteknologier får besked om ændringen. Undersøg de korrekte værdier, der passer til løsningen for attributterne aria-live og aria-atomic.

Anvend ARIA attributten aria-busy="true" på elementet, der er igang med at blive opdateret til at markere for skærmlæsere, at der er en live region i gang med indlæsning og sæt værdien til false, når den er indlæst.

Javascript

Der medfølger ikke funktionalitet med denne komponent. Man skal derfor selv i løsningen implementere opdateringen af statusmeddelelsen som ventetiden forlænges.