Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Radioknap (Radio button)

Liste med radioknapper

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Liste med radioknapper</legend>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="radio-1" type="radio" name="radio"
            value="v1" class="form-radio radio-large " />
          <label for="radio-1" id="form-label-radio-1"
            class="">Valg 1 </label>

        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="radio-2" type="radio" name="radio"
            value="v2" class="form-radio radio-large " />
          <label for="radio-2" id="form-label-radio-2"
            class="">Valg 2 </label>

        </div>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Indsæt altid to eller flere radioknapper i et fieldset inklusive legend.

Giv hver radioknap sit eget id og angiv samme værdi til det tilhørende label.

name attributten bør have samme værdi for alle radioknapper i en liste.

Radioknappernes design er ændret i forhold til standardvisningen for at gøre dem tydeligere og øge deres visuelle respons til brugerens interaktion.

Varianter

Hjælpetekst

<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Radioknap med hjælpetekst</legend>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="radio-helptext-1" type="radio"
            name="radio-helptext" value="v1"
            aria-labelledby="form-label-radio-helptext-1 helptext-radio-helptext-1"
            class="form-radio radio-large " />
          <label for="radio-helptext-1"
            id="form-label-radio-helptext-1" class="">Valg 1
          </label>
          <span class="form-hint"
            id="helptext-radio-helptext-1">Dette er en
            hjælpetekst</span>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="radio-helptext-2" type="radio"
            name="radio-helptext" value="v2"
            aria-labelledby="form-label-radio-helptext-2 helptext-radio-helptext-2"
            class="form-radio radio-large " />
          <label for="radio-helptext-2"
            id="form-label-radio-helptext-2" class="">Valg 2
          </label>
          <span class="form-hint"
            id="helptext-radio-helptext-2">Dette er en
            hjælpetekst</span>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Lille radioknap

<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Lille radioknap</legend>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="smallradio1" type="radio" name="smallradio"
            value="1" class="form-radio " />
          <label for="smallradio1" id="form-label-smallradio1"
            class="">Valg 1 </label>

        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="smallradio2" type="radio" name="smallradio"
            value="0" class="form-radio " />
          <label for="smallradio2" id="form-label-smallradio2"
            class="">Valg 2 </label>

        </div>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Skjult indhold (Collapse)

<div class="js-radio-toggle-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Vælg en radioknap</legend>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="id-radio1" type="radio" name="radio-group1"
            value="1" class="form-radio radio-large " checked
            data-controls="#collapse-radio1"
            data-expanded="false" />
          <label for="id-radio1" id="form-label-id-radio1"
            class="">Radioknap viser indhold <span
              class="sr-only">Udfyld informationer
              herunder</span></label>

        </div>

        <div id="collapse-radio1" aria-hidden="true"
          class="radio-content radio-content-large">
          <div class="form-group">

            <label class="form-label" for="textinput1">
              Inputfelt med label
            </label>

            <input class="form-input input-width-m"
              id="textinput1" name="text1" type="text"
              required />

          </div>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="id-radio2" type="radio" name="radio-group1"
            value="2" class="form-radio radio-large "
            data-controls="#collapse-radio2"
            data-expanded="false" />
          <label for="id-radio2" id="form-label-id-radio2"
            class="">Radioknap viser andet indhold <span
              class="sr-only">Udfyld informationer
              herunder</span></label>

        </div>

        <div id="collapse-radio2" aria-hidden="true"
          class="radio-content radio-content-large">
          <div class="form-group">

            <label class="form-label" for="textinput2">
              Inputfelt med anden label
            </label>

            <input class="form-input input-width-m"
              id="textinput2" name="text2" type="text"
              required />

          </div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Retningslinjer for radioknap med skjult indhold

For at initialisere collapse funktionaliteten på en radioknap skal input[type=radio] have følgende:

 • Klassen 'js-radio-toggle-content'. Denne klasse gør at funktionaliteten bliver initialiseret.
 • Attributten data-controls="id-of-target-to-collapse": denne attribute skal have id’et på det element som skal vises på radioknappen er aktiveret.
 • Hvis man ønsker at radioknappen skal være valgt fra starten af, skal den have attributten checked samt data-expanded="true". Indholdselementet bør have attributten aria-hidden="false"

Det element som skal collapses/expandes skal have følgende:

 • id="id-of-target-to-collapse"
 • aria-hidden="false" hvis indholdet vises og aria-hidden="true" hvis indholdet skjules

JavaScript

Radioknapper med skjult indhold kræver JavaScript for at fungere. Man kan enten gøre brug af DKFDS.init() eller initiere komponenten manuelt med nedenstående:

new DKFDS.RadioToggleGroup(document.getElementById('DIV-CONTAINER-ID')).init();

Events

Event key Element Beskrivelse
fds.collapse.expanded input.js-radio-toggle-group Når en skjul/vis komponent bliver foldet ud, bliver eventet fds.collapse.open udløst på input elementet.
fds.collapse.collapsed input.js-radio-toggle-group Når en skjul/vis komponent bliver foldet ind, bliver eventet fds.collapse.close udløst på input elementet.