Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Header

Eksempel på header komponent

Installation

HTML Struktur

Kodeeksempel
<header class="header">
</header>

Nedenstående dele indsættes i et header element under body.

Portal (Obligatorisk)

Portal header indeholder portalens logo samt info om hvem, der er logget ind.

Denne del bør altid indgå i en header.

Kodeeksempel
<div class="portal-header portal-header-compact">
  <div class="container portal-header-inner">
    <a href="#" aria-label="Portalnavn" class="logo ">
      <span class="d-none d-print-block">Portalnavn</span>
    </a>
    <button class="function-link button-menu-open js-menu-open ml-auto d-print-none"
      aria-haspopup="dialog"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#menu"></use></svg>Menu</button>

    <div class="portal-info">
      <p class="user">

        <span class="username">Anders Andersen, Forsikringens Forsikringsfirma</span>

      </p>

      <button class="button button-secondary d-print-none">
        Log af
      </button>
    </div>
  </div>
</div>

Hvis man har en header uden navigation skal man stadig tilføje en mobilmenu, da den viser data fra headeren, som normalt skjules i mobilvisning.

Løsning (Obligatorisk)

Løsningsheaderen indeholder løsningens titel samt info om, hvilken myndighed, der står bag løsningen.

Denne del bør altid indgå i en header.

Kodeeksempel
<div class="solution-header">
  <div class="container solution-header-inner">
    <div class="solution-heading">
      <a href="#">
        En længere løsningstitel
      </a>
    </div>

    <div class="solution-info">

      <p><strong class="authority-name">Myndighedsnavn</strong></p>

      <p>Support: 12 34 56 78 <span
          class="d-block d-lg-inline-block d-print-none mt-2 mt-lg-0"><span
            class="d-none d-lg-inline-block mr-2">· </span><a href="#"
            class="icon-link function-link">Kontakt<svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#open-in-new"></use></svg></a></span>
      </p>

    </div>

  </div>
</div>

Hvis løsningsheaderen er den sidste række i headeren, tilføj da klassen header-end efter klassen solution-header. Dette sikrer, at menustregen bliver korrekt fremhævet.

Navigationsområdet kan indeholde flere rækker med forskellige former for navigation.

Alt indhold i <nav> elementet vil på små skærme bliver vist i en skjult menu, som vises ved tryk på menu-knappen. Som standard vises denne menu, når skærmen er mindre end 992px bred. Man kan indstille hvornår, der skal bruges denne menu via variablen $nav-responsive-breakpoint.

Hvis man har en header uden navigation skal nedenstående stadig tilføjes, da det er en menu der kan åbnes på mobil som viser information fra headeren som ellers bliver skjult.

Kodeeksempel
<div class="overlay"></div>
<nav class="nav">

  <button class="function-link button-menu-close js-menu-close"
    aria-label="Luk menu"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#close"></use></svg>Luk</button>

  <div class="portal-info-mobile">

    <p class="user">

      <span class="username">Anders Andersen, Forsikringens Forsikringsfirma</span>

    </p>

    <button class="button button-secondary d-print-none mt-3">
      Log af
    </button>
  </div>

  <div class="solution-info-mobile">

    <p class="mb-2"><strong class="authority-name">Myndighedsnavn</strong></p>

    <p>Support: 12 34 56 78 <span
        class="d-block d-lg-inline-block d-print-none mt-2 mt-lg-0"><span
          class="d-none d-lg-inline-block mr-2">· </span><a href="#"
          class="icon-link function-link">Kontakt<svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#open-in-new"></use></svg></a></span>
    </p>

  </div>

</nav>

Hvis man har en navigation i headeren skal man bruge en af de andre herunder.

Hovednavigation
Kodeeksempel
<div class="overlay"></div>
<nav class="nav">

  <button class="function-link button-menu-close js-menu-close"
    aria-label="Luk menu"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#close"></use></svg>Luk</button>

  <div class="navbar navbar-primary">
    <div class="navbar-inner container">
      <ul class="nav-primary">
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Første menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li class="current active">
          <a href="#" class="nav-link" aria-current="page">
            <span>Andet menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Tredje menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Fjerde menupunkt</span>
          </a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

  <div class="navbar">
    <div class="navbar-inner container navbar-context-actions">
      <div class="nav-actions">
        <a href="#"
          class="function-link"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#print"></use></svg>Funktionsikon</a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="portal-info-mobile">

    <p class="user">

      <span class="username">Anders Andersen, Forsikringens Forsikringsfirma</span>

    </p>

    <button class="button button-secondary d-print-none mt-3">
      Log af
    </button>
  </div>

  <div class="solution-info-mobile">

    <p class="mb-2"><strong class="authority-name">Myndighedsnavn</strong></p>

    <p>Support: 12 34 56 78 <span
        class="d-block d-lg-inline-block d-print-none mt-2 mt-lg-0"><span
          class="d-none d-lg-inline-block mr-2">· </span><a href="#"
          class="icon-link function-link">Kontakt<svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#open-in-new"></use></svg></a></span>
    </p>

  </div>

</nav>
Hovednavigation med ekstra navigationsrækker

Ekstra navigationsrækker kan indeholde alt lige fra knapper, links til modaler, overflow menuer og sidst funktionslink.

Hvis man laver en header med lidt indhold, er det anbefalet at man indstiller $nav-responsive-breakpoint til at have en lavere værdi, fx. 768px.

Kodeeksempel
<div class="overlay"></div>
<nav class="nav">

  <button class="function-link button-menu-close js-menu-close"
    aria-label="Luk menu"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#close"></use></svg>Luk</button>

  <div class="navbar navbar-primary">
    <div class="navbar-inner container">
      <ul class="nav-primary">
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Første menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Andet menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Tredje menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="nav-link">
            <span>Fjerde menupunkt</span>
          </a>
        </li>
        <li class="current">
          <div class="overflow-menu">
            <button
              class="button-overflow-menu js-dropdown js-dropdown--responsive-collapse"
              data-js-target="headeroverflow1" aria-haspopup="true"
              aria-expanded="false">
              <span>Femte menupunkt</span>
            </button>
            <div class="overflow-menu-inner" id="headeroverflow1"
              aria-hidden="true">
              <ul class="overflow-list">
                <li class="active">
                  <a href="#" aria-current="page">Subsektion med en meget
                    lang titel som går i flere linier</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Subsektion title</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Subsektion title</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Subsektion title som også er forholdsvis
                    lang</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>

      <ul class="unstyled-list nav-actions">
        <li>
          <div class="overflow-menu overflow-menu--open-left">
            <button
              class="button-overflow-menu js-dropdown js-dropdown--responsive-collapse"
              data-js-target="headeroverflow2" aria-haspopup="true"
              aria-expanded="false">
              Overflow menu
              <svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#arrow-drop-down"></use></svg>
            </button>
            <div class="overflow-menu-inner" id="headeroverflow2"
              aria-hidden="true">
              <ul class="overflow-list">
                <li><a href="#">Menupunkt 1</a></li>
                <li><a href="#">Et menupunkt 2</a></li>
                <li><a href="#">Tredje menupunkt 3</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

  <div class="navbar">
    <div class="navbar-inner container">
      <div class="nav-secondary">
        <p class="nav-secondary-heading">Ekstra menu- og funktionslinje</p>
        <ul class="unstyled-list nav-actions">
          <li>
            <div class="overflow-menu overflow-menu--open-right">
              <button
                class="button-overflow-menu js-dropdown js-dropdown--responsive-collapse"
                data-js-target="headeroverflow3" aria-haspopup="true"
                aria-expanded="false">
                Overflow menu
                <svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#arrow-drop-down"></use></svg>
              </button>
              <div class="overflow-menu-inner" id="headeroverflow3"
                aria-hidden="true">
                <ul class="overflow-list">
                  <li><a href="#">Menupunkt 1</a></li>
                  <li><a href="#">Et menupunkt 2</a></li>
                  <li><a href="#">Tredje menupunkt 3</a></li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </div>

      <ul class="unstyled-list nav-actions">
        <li>
          <a href="#" class="button button-tertiary">Tertiærknap</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="button button-tertiary">Tertiærknap</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="button button-tertiary">Tertiærknap</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

  <div class="navbar">
    <div class="navbar-inner navbar-context-actions container">
      <div class="nav-actions">
        <a href=""
          class="function-link"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#print"></use></svg>Funktionsikon</a>
        <a href=""
          class="function-link"><svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#save"></use></svg>Funktionsikon</a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="portal-info-mobile">

    <p class="user">

      <span class="username">Anders Andersen, Forsikringens Forsikringsfirma</span>

    </p>

    <button class="button button-secondary d-print-none mt-3">
      Log af
    </button>
  </div>

  <div class="solution-info-mobile">

    <p class="mb-2"><strong class="authority-name">Myndighedsnavn</strong></p>

    <p>Support: 12 34 56 78 <span
        class="d-block d-lg-inline-block d-print-none mt-2 mt-lg-0"><span
          class="d-none d-lg-inline-block mr-2">· </span><a href="#"
          class="icon-link function-link">Kontakt<svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#open-in-new"></use></svg></a></span>
    </p>

  </div>

</nav>

JavaScript

Mobil menuen kræver JavaScript for at fungere. Man kan enten gøre brug af DKFDS.init() eller initiere komponenten manuelt med nedenstående:

new DKFDS.Navigation().init();