Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Fejlmeddelelser

Fejl: Skriv dit fulde navn, og adskil for- og efternavne med mellemrum, fx Christian Emil Vestergaard Christiansen

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="form-group form-error">
  <label class="form-label " for="form-error">
    Hvad hedder dit kursus?
  </label>
  <span class="form-hint" id="form-error-hint">
    Fx: Skriv godt
  </span>
  <span class="form-error-message" id="form-error-error">
    <span class="sr-only">Fejl:</span> Giv dit kursus et navn
  </span>
  <input class="form-input " required id="form-error" value=""
    name="form-error" type="text" aria-invalid="true"
    aria-describedby="form-error-hint form-error-error">
</div>

For at hjælpe skærmlæsere tilføjes en skjult tekst “Fejl:” foran fejlmeddelelsen. Brugere af skærmlæser vil da høre “Fejl: Datoen for udløb af dit pas bør være i fortiden.” Teksten er skjult i et <span> element med klassen sr-only.

Fejlmeddelelsen vises også i fejlopsummeringen øverst på siden.

Varianter

Tjekboks

<div class="form-group form-error">
  <fieldset aria-describedby="example-nationalitet-error">
    <legend class="form-label">Hvad er din nationalitet?</legend>
    <span class="form-error-message"
      id="example-nationalitet-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Angiv om du er dansk, svensk
      eller anden nationalitet</span>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <input id="nationalitet1" type="checkbox"
          name="nationalitet" value="dansk"
          class="form-checkbox checkbox-large " />
        <label for="nationalitet1" class="">Dansk</label>
      </li>
      <li>
        <input id="nationalitet2" type="checkbox"
          name="nationalitet[]" value="svensk"
          class="form-checkbox checkbox-large " />
        <label for="nationalitet2" class="">Svensk</label>
      </li>
      <li>
        <input id="nationalitet3" type="checkbox"
          name="nationalitet[]" value="anden"
          class="form-checkbox checkbox-large " />
        <label for="nationalitet3" class="">Anden
          nationalitet</label>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Radioknap

<div class="form-group form-error">
  <fieldset aria-describedby="example-radiobutton-error">
    <legend class="h5">Sagen handler om</legend>
    <span class="form-error-message"
      id="example-radiobutton-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Vælg hvad sagen handler
      om</span>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="sagen-omhandler-ulykkesforsikring" type="radio"
        name="sagen-omhandler" value="ulykkesforsikring"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="sagen-omhandler-ulykkesforsikring"
        id="form-label-sagen-omhandler-ulykkesforsikring"
        class="">Ulykkesforsikring (ASL §81) </label>

    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="sagen-omhandler-erstatningsansvar" type="radio"
        name="sagen-omhandler" value="erstatningsansvar"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="sagen-omhandler-erstatningsansvar"
        id="form-label-sagen-omhandler-erstatningsansvar"
        class="">Erstatningsansvar (ASL §10) </label>

    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="sagen-omhandler-forsikringsselskab" type="radio"
        name="sagen-omhandler" value="forsikringsselskab"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="sagen-omhandler-forsikringsselskab"
        id="form-label-sagen-omhandler-forsikringsselskab"
        class="">Forsikringsselskab (ASL §10) </label>

    </div>

  </fieldset>
</div>

Datoangivelse

<div class="form-group form-error ">
  <fieldset
    aria-describedby="example-date-field-hint example-date-field-error">
    <legend class="form-label">Hvornår blev dit pas udstedt?</legend>
    <span class="form-hint" id="example-date-field-hint">Fx: 05 12
      2018</span>
    <span class="form-error-message "
      id="example-date-field-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Datoen kan ikke være i
      fremtiden</span>
    <div class="date-group js-calendar-group mt-3">
      <div class="form-group form-group-day">
        <label class="form-label" for="date-day">Dag</label>
        <input class="form-input js-calendar-day-input"
          id="date-day" value="01" type="tel" data-min="1"
          data-max="31" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv dag på måneden som tal"
          aria-describedby="example-date-field-hint" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-month">
        <label class="form-label" for="date-month">Måned</label>
        <input class="form-input js-calendar-month-input"
          id="date-month" value="12" type="tel" data-min="1"
          data-max="12" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv månedens nummer"
          aria-describedby="example-date-field-hint" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-year ">
        <label class="form-label" for="date-year">År</label>
        <input class="form-input js-calendar-year-input"
          id="date-year" value="2076" type="tel" data-min="1900"
          data-max="3000" maxlength="4" pattern="^[0-9]{0,4}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,4}$" title="Indskriv årstal"
          aria-describedby="example-date-field-hint" />
      </div>

    </div>
  </fieldset>
</div>