Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Fejlmeddelelser

Fejl: Skriv dit fulde navn, og adskil for- og efternavne med mellemrum, fx Anders Andersen

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="form-group form-error">

  <label class="form-label" for="form-error">
    Hvad hedder dit kursus?
  </label>
  <span class="form-hint" id="form-error-hint">
    Fx: Skriv godt
  </span>
  <span class="form-error-message" id="form-error-error">
    <span class="sr-only">Fejl:</span> Giv dit kursus et navn
  </span><input class="form-input" id="form-error" name="form-error"
    type="text" aria-invalid="true"
    aria-describedby="form-error-hint form-error-error " required />

</div>

For at hjælpe skærmlæsere tilføjes en skjult tekst “Fejl:” foran fejlmeddelelsen. Brugere af skærmlæser vil da høre “Fejl: Datoen for udløb af dit pas bør være i fortiden.” Teksten er skjult i et <span> element med klassen sr-only.

Fejlmeddelelsen vises også i fejlopsummeringen øverst på siden.

Varianter

Accordions

<ul class="accordion accordion-multiselectable">
  <li><button class="accordion-button accordion-error "
      aria-expanded="true" aria-describedby="error-a1"
      aria-controls="error-a1">
      Lorem ipsum dolor sit amet
      <span class="accordion-icon">
        <span class="icon_text">Fejl</span>
        <svg class="icon-svg" aria-hidden="true"><use xlink:href="#highlight-off"></use></svg>
      </span>
    </button>

    <div id="error-a1" aria-hidden="false" class="accordion-content">
      <div class="alert alert-error" role="alert">
        <div class="alert-body">
          <p class="alert-text">Sed ut perspiciatis unde omnis
            iste natus error sit voluptatem accusantium
            doloremque laudantium.</p>
        </div>
      </div>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
        do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
        aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
        ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
      </p>
    </div>
  </li>
</ul>

Datofelter

<div class="form-group form-error ">
  <fieldset
    aria-describedby="example-date-field-error-helptext example-date-field-error">
    <legend class="form-label">Hvornår blev dit pas udstedt?</legend>
    <span class="form-hint" id="example-date-field-error-helptext">Fx:
      05 12 2018</span>
    <span class="form-error-message "
      id="example-date-field-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Datoen kan ikke være i
      fremtiden</span>
    <div class="date-group js-calendar-group mt-3">
      <div class="form-group form-group-day">
        <label class="form-label" for="date-day-error">Dag</label>
        <input class="form-input js-calendar-day-input"
          id="date-day-error" value="01" type="tel" data-min="1"
          data-max="31" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv dag på måneden som tal"
          aria-describedby="example-date-field-error-helptext" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-month">
        <label class="form-label"
          for="date-month-error">Måned</label>
        <input class="form-input js-calendar-month-input"
          id="date-month-error" value="12" type="tel"
          data-min="1" data-max="12" maxlength="2"
          pattern="^[0-9]{0,2}$" data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv månedens nummer"
          aria-describedby="example-date-field-error-helptext" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-year ">
        <label class="form-label" for="date-year-error">År</label>
        <input class="form-input js-calendar-year-input"
          id="date-year-error" value="2076" type="tel"
          data-min="1900" data-max="3000" maxlength="4"
          pattern="^[0-9]{0,4}$" data-input-regex="^[0-9]{0,4}$"
          title="Indskriv årstal"
          aria-describedby="example-date-field-error-helptext" />
      </div>

    </div>
  </fieldset>
</div>
<form novalidate class="form mb-7 input-width-m">

  <div class="form-group form-error">
    <label class="form-label" for="options-error">
      Dropdown (select)
    </label>
    <span class="form-error-message" id="options-error-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Vælg en mulighed</span>
    <select class=" form-select" name="options-error"
      id="options-error" aria-invalid="true"
      aria-describedby=" options-error-error">

      <option value="option1">Ingen mulighed valgt</option>

      <option value="option2">Mulighed 1</option>

      <option value="option3">Mulighed 2</option>

      <option value="option4">Mulighed 3</option>

    </select>
  </div>

</form>

Inputfelt

<div class="form-group form-error">

  <label class="form-label" for="fullname-error-example">
    Hvad er dit fulde navn?
  </label>

  <span class="form-error-message" id="fullname-error-example-error">
    <span class="sr-only">Fejl:</span> Skriv dit fulde navn, og adskil
    for- og efternavne med mellemrum, fx Anders Andersen
  </span><input class="form-input" id="fullname-error-example"
    name="fullname-error-example" type="text" aria-invalid="true"
    aria-describedby=" fullname-error-example-error " required />

</div>

Inputfelt med suffix

<div class="form-group form-error">

  <label class="form-label" for="input-pris-error">
    Pris i 1000 kr.
  </label>

  <span class="form-error-message" id="input-pris-error-error">
    <span class="sr-only">Fejl:</span> Angiv en pris
  </span>
  <div class="form-input-wrapper form-input-wrapper--suffix"><input
      class="form-input input-char-11" id="input-pris-error"
      name="input-pris" type="number" aria-invalid="true"
      aria-describedby=" input-pris-error-error " required />
    <div class="form-input-suffix" aria-hidden="true">.000 kr</div>
  </div>

</div>

Radioknapper

<div class="form-group form-error">
  <fieldset aria-describedby="example-radiobutton-error">
    <legend class="h5">Sagen handler om</legend>
    <span class="form-error-message"
      id="example-radiobutton-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Vælg hvad sagen handler
      om</span>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="sagen-omhandler-ulykkesforsikring"
            type="radio" name="sagen-omhandler"
            value="ulykkesforsikring"
            class="form-radio radio-large " />
          <label for="sagen-omhandler-ulykkesforsikring"
            id="form-label-sagen-omhandler-ulykkesforsikring"
            class="">Ulykkesforsikring (ASL §81) </label>

        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="sagen-omhandler-erstatningsansvar"
            type="radio" name="sagen-omhandler"
            value="erstatningsansvar"
            class="form-radio radio-large " />
          <label for="sagen-omhandler-erstatningsansvar"
            id="form-label-sagen-omhandler-erstatningsansvar"
            class="">Erstatningsansvar (ASL §10) </label>

        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="form-group-radio">
          <input id="sagen-omhandler-forsikringsselskab"
            type="radio" name="sagen-omhandler"
            value="forsikringsselskab"
            class="form-radio radio-large " />
          <label for="sagen-omhandler-forsikringsselskab"
            id="form-label-sagen-omhandler-forsikringsselskab"
            class="">Forsikringsselskab (ASL §10) </label>

        </div>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Tekstområde

<div class="form-group form-error">
  <label class="form-label" for="input-error">
    Tekstområde med fejlmeddelelse
  </label>

  <span class="form-error-message"
    id="form-error-message-input-error"><span
      class="sr-only">Fejl:</span> Hjælpsom fejlmeddelelse</span>
  <textarea class="form-input " rows="5"   id="input-error" name="input-error" aria-describedby="form-error-message-input-error " ></textarea>

</div>

Sørg for at rette værdierne i følgende attributter, så de svarer til din løsning:

 • for
 • id
 • name
 • aria-describedby

Tjekboks

<div class="form-group form-error">
  <fieldset aria-describedby="example-nationalitet-error">
    <legend class="form-label">Hvad er din nationalitet?</legend>
    <span class="form-error-message"
      id="example-nationalitet-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Angiv om du er dansk, svensk
      eller anden nationalitet</span>
    <ul class="nobullet-list">
      <li>
        <input id="nationalitet1" type="checkbox"
          name="nationalitet" value="dansk"
          class="form-checkbox checkbox-large " />
        <label for="nationalitet1" class="">Dansk</label>
      </li>
      <li>
        <input id="nationalitet2" type="checkbox"
          name="nationalitet[]" value="svensk"
          class="form-checkbox checkbox-large " />
        <label for="nationalitet2" class="">Svensk</label>
      </li>
      <li>
        <input id="nationalitet3" type="checkbox"
          name="nationalitet[]" value="anden"
          class="form-checkbox checkbox-large " />
        <label for="nationalitet3" class="">Anden
          nationalitet</label>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</div>

Vedhæft fil

<div class="form-group file-input form-error">
  <label class="form-label" for="form-fileinput-error">Vedhæft
    fil</label>
  <span class="form-error-message mb-3" id="fileinput-error"><span
      class="sr-only">Fejl:</span> Filens størrelse skal være under
    2MB</span>
  <input type="file" id="form-fileinput-error" name="file"
    aria-describedby="fileinput-error">
</div>