Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Ikoner

Ikoner kan enten indsættes ved hjælp af en ikonsamling (anbefalet) eller ved hjælp af klasser.

Ikoner indsat med ikonsamling

Ikonsamlingen gør, at du kan indsætte ikoner med <svg>. Før dette virker, er du nødt til at implementere ikonsamlingen, der skal indsættes på hver side i løsningen.

Implementering

Placér ikonsamlingen i toppen af <body> i et område, der er skjult:

<body>
  <div class="hide-base-svg">
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <!-- Ikonsamling -->
    </svg>
  </div>
  ...
</body>

Ikonerne i ikonsamlingen er defineret ved hjælp af <symbol>, der hver har et unikt id. Eksempelvis er ikonet for “sortér tabel (faldende)” defineret ved:

<symbol id="sort-table-descending" viewBox="0 0 24 24"><path d="M6.1,13.5l5.9,5.9l5.9-5.9H6.1z"/></symbol>

Det anbefales at indsætte alle ikoner i samlingen på hver side, men du kan også vælge kun at medtage de ikoner, der er relevante for den enkelte side. Du kan se den fulde ikonsamling ved at åbne nedenstående eksempel i et nyt vindue.

Kodeeksempel
<div class="hide-base-svg">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <symbol id="accessibility-new" viewBox="0 0 24 24"><path d="M0 0h24v24H0V0z" fill="none"/><path d="M20.5 6c-2.61.7-5.67 1-8.5 1s-5.89-.3-8.5-1L3 8c1.86.5 4 .83 6 1v13h2v-6h2v6h2V9c2-.17 4.14-.5 6-1l-.5-2zM12 6c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2z"/></symbol>
    <symbol id="account-circle" viewBox="0 0 24 24"><path d="M0 0h24v24H0V0z" fill="none"/><path d="M12 2C6.48 2 2 6.48 2 12s4.48 10 10 10 10-4.48 10-10S17.52 2 12 2zM7.07 18.28c.43-.9 3.05-1.78 4.93-1.78s4.51.88 4.93 1.78C15.57 19.36 13.86 20 12 20s-3.57-.64-4.93-1.72zm11.29-1.45c-1.43-1.74-4.9-2.33-6.36-2.33s-4.93.59-6.36 2.33C4.62 15.49 4 13.82 4 12c0-4.41 3.59-8 8-8s8 3.59 8 8c0 1.82-.62 3.49-1.64 4.83zM12 6c-1.94 0-3.5 1.56-3.5 3.5S10.06 13 12 13s3.5-1.56 3.5-3.5S13.94 6 12 6zm0 5c-.83 0-1.5-.67-1.5-1.5S11.17 8 12 8s1.5.67 1.5 1.5S12.83 11 12 11z"/></symbol>
    <!-- and more -->
  </svg>
</div>

Anvendelse

For at anvende et ikon skal du indsætte det ved hjælp af <svg> og referere til det korrekte id i ikonsamlingen. For eksempel skal ikonet for “print (udskriv)” indsættes med:

Kodeeksempel
<svg class="icon-svg" focusable="false" aria-hidden="true"><use xlink:href="#print"></use></svg>

Tilpasning af ikonet til teksten

Tilføj klassen inline-svg på ikoner, som skal fremgå i en tekst. Ikonet vil da tilpasse sig linjehøjden. Se eksemplet herunder:

Der er et ikon midt i denne sætning.

Ikoner indsat med klasser

Ikoner kan indsættes ved hjælp af klasser på følgende måde:

Kodeeksempel
<i class="icon icon-print"></i>

Denne metode har nogle begrænsninger, hvorfor vi anbefaler, at man benytter ikonsamlingen i stedet for.

Tilgængelighed

Ikoner bør tilføjes en aria-label tekst til elementet, der beskriver ikonet, så skærmlæsere kan læse ikonet op, såfremt ikonet har betydning for forståelsen.

Dekorative ikoner bør undgås, men hvis de bruges, skal de ikke beskrives af skærmlæsere eller have beskrivende attributter, da de ikke bærer nogen betydning eller er vigtige for brugeren. Hvis ikonet ikke skal læses op, tilføj da attributten aria-hidden="true". Denne attribut vil gøre ikonet usynligt for skærmlæsere.

Da Internet Explorer sætter fokus på svg-elementer, bør focusable="false" tilføjes, således at der ikke længeres sættes fokus på ikonet med tastaturet.