Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Design

Infografik

Infografik kan indeholde datavisualiseringer, men kan også være en illustration af et fysisk objekt eller en proces.

Farver

Ved infografik vil en sekventiel farvepalette, palette der går fra lys til mørk i samme farve, godt kunne vælges. Farver kan bruges til at understøtte budskabet, men betydning bør ikke kommunikeres af farve alene.

Vær opmærksomhed på at farver der grænser op til hinanden normalt skal overholde WCAG 2.1 ift farvekontrast. Dette gælder dog ikke elementer der udelukkende fungerer som dekoration.

Alternativ til grafik

Giv brugeren en oversigt over data fra diagrammet eller en tekstbeskrivelse af diagrammet. Beskrivelsen kan eventuelt fungere som opsummering og kan hjælpe brugeren med at drage en konklusion.

Se flere generelle anbefalinger omkring tilgængelighed der gælder for grafik og visualisering.

Responsiv infografik

At nedskalere infografik til tablet og mobil er ikke altid optimalt. Der kan med fordel arbejdes på at lave en responsiv infografik, der tilpasser sig de forskellige skærmstørrelser.

Se eksemplet på en ny side

Desktop fuld bredde

Hvornår bruger vi cyklen? 32% fritid, 26% ærinde, 25% arbejde, 14% uddannelse, 2% erhverv

40% af cykelturene er ture til og fra arbejde og uddannelse. 26% er ærindeture, 32% af turene er fritidsture og blot 2% er erhvervsture.

Kilde: Transportvaneundersøgelsen 2016-2019

Tablet

Hvornår bruger vi cyklen? 32% fritid, 26% ærinde, 25% arbejde, 14% uddannelse, 2% erhverv

40% af cykelturene er ture til og fra arbejde og uddannelse. 26% er ærindeture, 32% af turene er fritidsture og blot 2% er erhvervsture.

Kilde: Transportvaneundersøgelsen 2016-2019

Mobil

Hvornår bruger vi cyklen? 32% fritid, 26% ærinde, 25% arbejde, 14% uddannelse, 2% erhverv

40% af cykelturene er ture til og fra arbejde og uddannelse. 26% er ærindeture, 32% af turene er fritidsture og blot 2% er erhvervsture.

Kilde: Transportvaneundersøgelsen 2016-2019