Christian Emil Vestergaard Christiansen

Statsstøtte

Virksomheder må ikke modtage statsstøtte, også kaldet EU de-minimums-støtte, der overstiger grænsen på de EUR 200.000 over de seneste 3 år. Tidligere tilskud givet fra Eksportrådet er omfattet af de-minimis-reglerne og de skal nævnes nedenfor.

Hvis virksomheden juridisk er en del af en koncernstruktur (indenlandsk som udenlandsk), som tilsammen hæfter for de-minimis-støtte, oplyses det fulde beløb for hele koncernen. Se Statsstøttehåndbogen side 65-86, hvis du er i tvivl om, hvor meget af koncernen, der er omfattet.

Støtte fra eksportrådet i form af tilskud ydes i henhold til EU-reglerne for de-minimis-støtte, jf. Kommissionernes forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

Modtaget fra dags dato og de tre seneste løbende år ekskl. det aktuelle projekt.
Har i modtaget støtte gennem andre internationale de-minimis-ordninger (fx OECD)?