Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Overskrifter

Overskrift 1

Overskrift 2

Overskrift 3

Overskrift 4

Overskrift 5
Overskrift 6

Læs retningslinjerne for overskrifter

HTML Struktur

<h1>Overskrift 1</h1>
<h2>Overskrift 2</h2>
<h3>Overskrift 3</h3>
<h4>Overskrift 4</h4>
<h5>Overskrift 5</h5>
<h6>Overskrift 6</h6>

Hold en stram overskriftsstruktur i koden. En <h3> altid er under en <h2>, en <h4> under en <h3> osv. <h1> er altid øverst i hierarkiet.

Lad være med at springe overskriftsled over. Hvis du visuelt vil have et andet udtryk, så brug en klasse til at style overskriften til at ligne et andet niveau.

Eksempel på en overskrift, der ligner et andet niveau

<h2 class="h3">Dette er en h2 overskrift, som ligner en h3</h2>

Subheading

Dette er en subheading

Læs retningslinjer for subheadings

HTML Struktur

<p class="subheading">Dette er en subheading</p>