Gå til sidens indhold

Kode

Spinner

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="spinner"></div>

For at ændre spinnerens størrelse kan font-size gøres større eller mindre.

Anvend ARIA attributten aria-busy="true" på elementet, der er igang med at blive opdateret til at markere for skærmlæsere, at der er en live region i gang med indlæsning og sæt værdien til false, når den er indlæst.