Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Radioknap

Liste med radioknapper

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Liste med radioknapper</legend>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="radio-1" type="radio" name="radio" value="v1"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="radio-1" id="form-label-radio-1" class="">Valg 1
      </label>

    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="radio-2" type="radio" name="radio" value="v2"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="radio-2" id="form-label-radio-2" class="">Valg 2
      </label>

    </div>

  </fieldset>
</div>

Indsæt altid to eller flere radioknapper i et fieldset inklusive legend.

Giv hver radioknap sit eget id og angiv samme værdi til det tilhørende label.

name attributten bør have samme værdi for alle radioknapper i en liste.

Radioknappernes design er ændret i forhold til standardvisningen for at gøre dem tydeligere og øge deres visuelle respons til brugerens interaktion.

Varianter

Hjælpetekst

<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Radioknap med hjælpetekst</legend>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="radio-helptext-1" type="radio" name="radio-helptext"
        value="v1"
        aria-labelledby="form-label-radio-helptext-1 helptext-radio-helptext-1"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="radio-helptext-1" id="form-label-radio-helptext-1"
        class="">Valg 1 </label>
      <span class="form-hint" id="helptext-radio-helptext-1">Dette er
        en hjælpetekst</span>
    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="radio-helptext-2" type="radio" name="radio-helptext"
        value="v2"
        aria-labelledby="form-label-radio-helptext-2 helptext-radio-helptext-2"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="radio-helptext-2" id="form-label-radio-helptext-2"
        class="">Valg 2 </label>
      <span class="form-hint" id="helptext-radio-helptext-2">Dette er
        en hjælpetekst</span>
    </div>

  </fieldset>
</div>

Radioknap med fejlmeddelelse

<div class="form-group form-error">
  <fieldset aria-describedby="example-radiobutton-error">
    <legend class="form-label">Radioknap med fejl</legend>
    <span class="form-error-message"
      id="example-radiobutton-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Hjælpsom fejlmeddelelse</span>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="weekly" type="radio" name="often-pay" value="weekly"
        class="form-radio radio-large " />
      <label for="weekly" id="form-label-weekly" class="">Ugentligt
      </label>

    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="fortnightly" type="radio" name="often-pay"
        value="fortnightly" class="form-radio radio-large " />
      <label for="fortnightly" id="form-label-fortnightly"
        class="">Hver fjortende dag </label>

    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="monthly" type="radio" name="often-pay"
        value="monthly" class="form-radio radio-large " />
      <label for="monthly" id="form-label-monthly" class="">Månedligt
      </label>

    </div>

  </fieldset>
</div>

Lille radioknap

<div class="form-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Lille radioknap</legend>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="smallradio1" type="radio" name="smallradio"
        value="1" class="form-radio  " />
      <label for="smallradio1" id="form-label-smallradio1"
        class="">Valg 1 </label>

    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="smallradio2" type="radio" name="smallradio"
        value="0" class="form-radio  " />
      <label for="smallradio2" id="form-label-smallradio2"
        class="">Valg 2 </label>

    </div>

  </fieldset>
</div>

Skjult indhold (Collapse)

<div class="js-radio-toggle-group">
  <fieldset>
    <legend class="form-label">Vælg en radioknap</legend>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="id-radio1" type="radio" name="radio-group1"
        value="Value" class="form-radio radio-large " checked
        data-js-target='#collapse-radio1'
        aria-controls='collapse-radio1' aria-expanded='false' />
      <label for="id-radio1" id="form-label-id-radio1"
        class="">Radioknap viser indhold <span
          class="sr-only">Udfyld informationer
          herunder</span></label>

    </div>

    <div id="collapse-radio1" aria-hidden="true"
      class="box-border-l collapsed">
      <div class="py-4">
        <div class="form-group">
          <label class="form-label " for="textinput1">
            Inputfelt med label
          </label>

          <input class="form-input input-width-m" required
            id="textinput1" value="" name="text1" type="text">
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="form-group-radio">
      <input id="id-radio2" type="radio" name="radio-group1"
        value="Value" class="form-radio radio-large "
        data-js-target='#collapse-radio2' />
      <label for="id-radio2" id="form-label-id-radio2"
        class="">Radioknap viser andet indhold <span
          class="sr-only">Udfyld informationer
          herunder</span></label>

    </div>

    <div id="collapse-radio2" aria-hidden="true"
      class="box-border-l collapsed">
      <div class="py-4">
        <div class="form-group">
          <label class="form-label " for="textinput2">
            Inputfelt med anden label
          </label>

          <input class="form-input input-width-m" required
            id="textinput2" value="" name="text2" type="text">
        </div>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</div>

Retningslinjer for radioknap med skjult indhold

For at initialisere collapse funktionaliteten på en radioknap skal input[type=radio] have følgende:

 • Klassen 'js-radio-toggle-content'. Denne klasse gør at funktionaliteten bliver initialiseret.
 • Attributten data-js-target="id-of-target-to-collapse": denne attribute skal have id’et på det element som skal vises på radioknappen er aktiveret.
 • Hvis man ønsker at radioknappen skal være valgt fra starten af, skal den have attributten checked samt aria-expanded="true". Indholdselementet bør have attributten aria-hidden="false"

Det element som skal collapses/expandes skal have følgende:

 • id="id-of-target-to-collapse"
 • aria-hidden="false" hvis indholdet vises og aria-hidden="true" hvis indholdet skjules

JavaScript

Radioknapper med skjult indhold kræver JavaScript for at fungere. Man kan enten gøre brug af DKFDS.init() eller initiere komponenten manuelt med nedenstående:

new DKFDS.RadioToggleGroup(document.getElementById('DIV-CONTAINER-ID'));

Events

Event key Element Beskrivelse
fds.collapse.open input.js-radio-toggle-group Når en skjul/vis komponent bliver foldet ud, bliver eventet fds.collapse.open udløst på input elementet.
fds.collapse.close input.js-radio-toggle-group Når en skjul/vis komponent bliver foldet ind, bliver eventet fds.collapse.close udløst på input elementet.