Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Kode

Datoangivelse

Indsendelsesfrist For eksempel: 05 12 2018 Fejl:

Eksempler og retningslinjer

Installation

HTML Struktur

<div class="form-group ">
  <fieldset aria-describedby="example-date-field-hint ">
    <legend class="form-label">Indsendelsesfrist</legend>
    <span class="form-hint" id="example-date-field-hint">For eksempel:
      05 12 2018</span>
    <span class="form-error-message d-none"
      id="example-date-field-error2"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> </span>
    <div class="date-group js-calendar-group mt-3">
      <div class="form-group form-group-day">
        <label class="form-label" for="date-day">Dag</label>
        <input class="form-input js-calendar-day-input"
          id="date-day" value="" type="tel" data-min="1"
          data-max="31" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv dag på måneden som tal"
          aria-describedby="example-date-field-hint" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-month">
        <label class="form-label" for="date-month">Måned</label>
        <input class="form-input js-calendar-month-input"
          id="date-month" value="" type="tel" data-min="1"
          data-max="12" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv månedens nummer"
          aria-describedby="example-date-field-hint" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-year ">
        <label class="form-label" for="date-year">År</label>
        <input class="form-input js-calendar-year-input"
          id="date-year" value="" type="tel" data-min="1900"
          data-max="3000" maxlength="4" pattern="^[0-9]{0,4}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,4}$" title="Indskriv årstal"
          aria-describedby="example-date-field-hint" />
      </div>

    </div>
  </fieldset>
</div>
 • Anvend ikke JavaScript til automatisk at flytte fokus fra felt til felt, da det gør det svært for tastatur-brugere at navigere i formularen.
 • Dato-komponenten består af 2 dele: 3 input-felter og en datepicker.
 • Attributten data-input-regex håndteres af JavaScript via dkfds.js filen, som derfor bør importeres i projektet. Attributten forhindrer at brugeren kan indskrive tegn som ikke er tal, samt mere end 2 tal for dag og måned, og 4 tal i år-inputtet derudover Eksempel for dag og måned: ` data-input-regex=”^[0-9]{0,2}$”`
 • For at initialisere dato-komponenten skal .date-group-elementet have klassen .js-calendar-group. Derudover skal de tre inputfelter have følgende klasser:
  • Dag input: .js-calendar-day-input
  • Måned input: .js-calendar-month-input
  • År input: .js-calendar-year-input
 • Ved fejl, tilføj da en hjælpsom fejlmeddelelse over felterne i elementet <span class="form-error-message" id="form-error-message-input-error" role="alert">.
 • Tilføj klassen form-errorform-group div elementet, når der vises en fejlmeddelelse.

Varianter

Fejlmeddelelse

<div class="form-group form-error ">
  <fieldset
    aria-describedby="example-date-field-hint2 example-date-field-error">
    <legend class="form-label">Datoangivelse med fejl</legend>
    <span class="form-hint" id="example-date-field-hint2">For eksempel:
      05 12 2018</span>
    <span class="form-error-message "
      id="example-date-field-error"><span
        class="sr-only">Fejl:</span> Indtast en måned i tal mellem
      1 og 12</span>
    <div class="date-group js-calendar-group mt-3">
      <div class="form-group form-group-day">
        <label class="form-label" for="date-day2">Dag</label>
        <input class="form-input js-calendar-day-input"
          id="date-day2" value="01" type="tel" data-min="1"
          data-max="31" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv dag på måneden som tal"
          aria-describedby="example-date-field-hint2" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-month">
        <label class="form-label" for="date-month2">Måned</label>
        <input class="form-input js-calendar-month-input"
          id="date-month2" value="20" type="tel" data-min="1"
          data-max="12" maxlength="2" pattern="^[0-9]{0,2}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,2}$"
          title="Indskriv månedens nummer"
          aria-describedby="example-date-field-hint2" />
      </div>
      <div class="form-group form-group-year ">
        <label class="form-label" for="date-year2">År</label>
        <input class="form-input js-calendar-year-input"
          id="date-year2" value="2030" type="tel" data-min="1900"
          data-max="3000" maxlength="4" pattern="^[0-9]{0,4}$"
          data-input-regex="^[0-9]{0,4}$" title="Indskriv årstal"
          aria-describedby="example-date-field-hint2" />
      </div>

    </div>
  </fieldset>
</div>