Gå til sidens indhold

Borders

Ydre-streger

Bruges til de yderste streger i et element, se fx tabeller.

Indre-streger

Bruges til indre streger i et element, se fx tabeller.

Indre-indre-streger

Bruges til indre streger i et element, som allerede er omkranset af indre steger, se fx sidenavigation.

Knap-streger

Specifik streg til knapper.

Horisontal ruler

hr elementet har samme farve som den Indre streg.


Fejl ved felt

Bruges i venstre side af et felt, når der er fejl i feltet.

Streg ved åben detalje-komponent

Bruges i venstre side af en åben detalje-komponent.

Streg ved aktivt menupunkt i sidenavigation

Bruges i venstre side af en et aktivt menupunkt i sidenavigationen.

Streg under aktivt menupunkt i header navigation

Bruges under et aktivt menupunkt i navigationen i headeren.

Facit streg

Bruges under et tal for at indikere et resultat.

10.884,50