Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Design

Ikoner

Ikoner benyttes til visuelt at understrege en handling eller en information. Ikoner kan underbygge et budskab eller gøre det lettere at afkode en side. Ikoner kan dog sjældent erstatte tekst.

Designsystemets ikontaksonomi beskriver udvalgte ikoner og deres betydning

Anvendes til

Brug ikoner til at understøtte brugerens forståelse af det som kommunikeres.

Følg gængse konventioner for brug af ikoner, hvis de findes. Fx Hus-ikonet anvendes til “hjem”, som går til en forside. Lup-ikonet, bruges til at indikere en søgemulighed, osv.

Se flere betydninger i ikontaksonomien

Anvendes ikke til

Brug ikke dekorative ikoner til at “pynte” med, da de oftere end ikke bliver til visuel støj, hvilket øger den kognitive belastning, og dermed mindsker brugervenligheden og brugerens effektivitet.

Illustrative ikoner skal bruges med omtanke, hvis brugeren ikke forstår ikonet umiddelbart er det oftest bedre at bruge tekst uden ikon.

Vejledning

Ikoner kan skabe klarhed ved at understøtte din kommunikation visuelt eller tilføre forvirring ved at forekomme arbitrært.

Tilføj kun ikoner, hvis det understøtter kommunikationen, er du i tvivl så vælg tekst alene. Hvorvidt du skal anvende et ikon eller ej afhænger i høj grad af konteksten.

Illustrative ikoner er unikke for en given selvbetjeningsløsning, der giver mening i den givne kontekst, men ikke nødvendigvis i andre sammenhænge.

Ikoner der anvendes illustrativt må ikke ligne eller være de samme som anvendes til navigation, feedback og funktionalitet.

Vi bruger Material Designs ikoner som udgangspunkt.

Hvis du har brug for ikoner, der ikke findes i ikontaksonomien henviser vi til:

Du kan også lave dit eget ikon, men så skal det passe ind visuelt. Lad være med at lave et ikon, der allerede findes.

Vejledning til design af dit eget ikon

Referencer

Links